Önemli Tarihler

20. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Özetler için Son Gönderim Tarihi :

24 Haziran 2022

1 Temmuz 2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 03 Temmuz 2022
Kayıt Ücretleri İçin Son Tarihi : 20 Temmuz 2022
Kongre Programının İlanı : 01 Ağustos 2022
Tam Metinlerin Gönderimi için Son Tarih : 28 Ekim 2022