Yayın olanakları

20. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Yazarlar kongreyi destekleyen dergilere çalışmalarını gönderebilirler. Bu dergiler kendi yayın politikalarına göre çalışmaları değerlendirecek olup; yazarlar çalışmalarını bizzat kendileri “Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulmuştur” ibaresi ile dergilere yükleyebilirler. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresini destekleyen dergiler aşağıda listelenmiştir.

  • MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi
  • Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice
  • Journal of Multidisciplinary Studies in Education
  • International Journal of Educational Studies in Mathematics 
  • Sakarya University Journal of Education Faculty 
  • Journal of Individual Differences in Education
  • Gazi Journal of Educational Science (JOGES)