Danışma Kurulu

20. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Kongremiz Danışma Kurulu aşağıda bigilerinize sunulmuştur. 

Prof. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Fırat Purtaş Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk BENGÜ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet YÜCE Devlet İktisat Üniversitesi Azerbaycan
Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR TBMM Başkan Müşaviri
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKIŞ İstanbul Üniversitesi