Bilim Kurulu

20. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Bilim ve Hakem Kurulu üyelerimizin isimleri alfabetik sırayla aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Prof.Dr. A. Kılıçbay BİSENOV Kazakistan
Prof.Dr. Abdülcebbar GÖKLENOV  Türkmenistan
Prof.Dr. Abılay AYDASOV Kazakistan
Prof.Dr. Adalet MURADOV Azerbaycan
Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Türkiye
Prof.Dr. Akhtem A. DZHELILOV Kırım
Prof.Dr. Akimshan ARUPOV Kazakistan
Prof.Dr. Alla PAPTSOVA Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Almaz ŞAYHULOV  Başkurdistan
Prof.Dr. Alövsat MÜSLİMOV Azerbaycan
Prof.Dr. Alparslan PEKER  Amerika Birleşik Devletleri
Prof.Dr. Anarkan MATKERİMOVA Kırgızistan
Prof.Dr. Anarkul URDALETOVA  Kırgızistan
Prof.Dr. Anvarbek MOKEYEV  Kırgızistan
Prof.Dr. Arber ÇELIKU Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Prof.Dr. Aycamal KANTÖRÖEVA Kırgızistan
Prof. Dr. Ayşegül Asuman AKDOĞAN Kırgızistan
Prof.Dr. Azizbek TAŞBAEV Kırgızistan
Prof.Dr. Azmi ÖZCAN Türkiye
Prof.Dr. Bagdat KARPUZULI Kazakistan
Prof.Dr. Baymirza KOJAMBERDİYEV Kazakistan
Prof.Dr. Becet BROŞORİ  Kosova
Prof.Dr. Birol KOVANCILAR Türkiye
Prof.Dr. Bolat MİRZALİYEV Kazakistan
Prof.Dr. C.Gökhan BAHŞİ Almanya
Prof.Dr. Çetin YAMAN Türkiye
Prof.Dr. Cusupbek PİRİMBAYEV Kırgızistan
Prof.Dr. Elmira HURİBAEVA Kırgızistan
Prof.Dr. Enver AYDOĞAN  Türkiye
Prof.Dr. Enver HALİLOVİÇ  Bosna Hersek
Prof.Dr. Evez BAYRAMOV Azerbaycan
Prof.Dr. Eyyüp AKTEPE Türkiye
Prof.Dr. Eyyup Günay İSBİR Türkiye
Prof.Dr. Fadıl HOCA Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Prof.Dr. Faris AHMEDOV Azerbaycan
Prof.Dr. Ferruh TUZCUOĞLU Türkiye
Prof.Dr. Fırat PURTAŞ Türkiye
Prof.Dr. Gabil MANAFOV Azerbaycan
Prof.Dr. Gafitullina DİLARA Özbekistan
Prof.Dr. Galina SMİRNOVA Rusya Federasyonu
Prof.Dr. Georgiy SULT Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Gülzat TAŞKULOVA Kırgızistan
Prof.Dr. Habib YILDIZ Türkiye
Prof.Dr. Hadişa NUGMANOVA Kazakistan
Prof.Dr. Hakan POYRAZ Türkiye
Prof.Dr. Halil KALABALIK Türkiye
Prof.Dr. Haluk BENGÜ Türkiye
Prof.Dr. Hasan TUTAR Türkiye
Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ Türkiye
Prof.Dr. Hidayet CAFEROV Azerbaycan
Prof.Dr. Hüseyin AKTAŞ Türkiye
Prof.Dr. İbrahim TATARLI Bulgaristan
Prof.Dr. Ilshat GAFUROV Tataristan
Prof.Dr. İrfan MORİNA Kosova
Prof.Dr. İsmail KERİMOV  Kırım
Prof.Dr. İsmail YAKIT  Türkiye
Prof.Dr. İvana BANKOVA Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Jenis SADUAKASULI Kazakistan
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ  Kırgızistan
Prof.Dr. Kadırali KONKUBAYEV   Kırgızistan
Prof.Dr. Kamil AYDIN  Türkiye
Prof.Dr. Konstantin TAUŞANCI Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Kubatbek TABALDİYEV Kırgızistan
Prof.Dr. Kubatbek TABALDİYEV Kırgızistan
Prof.Dr. Layli UKUBAYEVA  Kırgızistan
Prof.Dr. Lev P. KURAKOV  Çuvaşistan
Prof.Dr. Linar LATİPOV  Tataristan
Prof.Dr. Lyudmila KÖR Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Maarife HACIYEVA Azerbaycan
Prof.Dr. Mahir HOTI Arnavutluk
Prof.Dr. Manasbek MUSAYEV   Kırgızistan
Prof.Dr. Marina TİTOVA   Rusya Federasyonu 
Prof.Dr. Mariya YANİOGLO Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Mehdi ELEZİ Kosova
Prof.Dr. Mehmet ALPARGU  Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL  Türkiye
Prof.Dr. Mehmet YÜCE  Türkiye
Prof.Dr. Mehmet YÜCE  Türkiye
Prof.Dr. Mensur NUREDDİN  Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Prof.Dr. Mensur NUREDİN Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Prof.Dr. Midhat MUHARYAMOV Tataristan
Prof.Dr. Muhammed Asıf YOLDAŞ Türkiye
Prof.Dr. Muhsin HALİS Türkiye
Prof.Dr. Musa EKEN Türkiye
Prof.Dr. Mustafa AKAL Türkiye
Prof.Dr. Mustafa MİYNAT Türkiye
Prof.Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK Türkiye
Prof.Dr. Nurbübü ASİPOVA Kırgızistan
Prof.Dr. Nurzat KANTÖRÖEVA  Kırgızistan
Prof.Dr. Olcobay KARATAYEV  Kırgızistan
Prof.Dr. Ömer ANAYURT  Türkiye
Prof.Dr. Rahman MİRZAİBRAHİMOV Kırgızistan
Prof.Dr. Ramazan TAŞDURMAZ  Türkiye
Prof.Dr. Rami MEMUSAJ Arnavutluk
Prof.Dr. Remzi ATAOĞLU  Kırgızistan
Prof.Dr. Roza NESEPOVA Türkmenistan
Prof.Dr. Ruzal YUSUPOV Tataristan
Prof.Dr. Ş.Urpaş JANİYAZKIZI Kazakistan
Prof.Dr. Şaban KAYIHAN  Türkiye
Prof.Dr. Sabır Murat BOKENBAYULI Kazakistan
Prof.Dr. Salih AYNURAL  Türkiye
Prof.Dr. Sedat KUÇİ Kosova
Prof.Dr. Sejfudin ZAHİROVİÇ  Bosna Hersek
Prof.Dr. Selahattin AVŞAROĞLU Türkiye
Prof.Dr. Selahattin KARABINAR  Türkiye
Prof.Dr. Selahattin SARI  Türkiye
Prof.Dr. Sergey ZAHARİYA Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Seyhan FIRAT Türkiye
Prof.Dr. Sofiya SULAK Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Svetlana ÇERVONOJE Rusya Federasyonu
Prof.Dr. Tahir AKGEMCİ  Türkiye
Prof.Dr. Tatyana DUDOGLO Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Tatyana RAKOVÇENA Gagavuziya/Moldova
Prof.Dr. Turar KOYÇİYEV  Kırgızistan
Prof.Dr. Turgut TOK Türkiye
Prof.Dr. Uli SCHAMİLOGLU  ABD
Prof.Dr. Vahit TÜRK  Türkiye
Prof.Dr. Valentina TUGUJEKOVA Hakasya
Prof.Dr. Vasili GAYFULİN  Tataristan
Prof.Dr. Viktor BUTANAYEV  Hakasya
Prof.Dr. Zahid MEMMEDOV Azerbaycan
Prof.Dr. Zakir MEMMEDOV Azerbaycan
Prof.Dr. Zamira DERBİŞEVA  Kırgızistan
Prof.Dr. Vladimer PAPAVA Gürcistan
Doç.Dr. Atilla JORMA Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Doç.Dr. Elşan BAĞIRZADE  Azerbaycan
Doç.Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR Türkiye
Doç.Dr. Leniyara SELİMOVA  Kırım
Doç.Dr. Oktay GULİYEV  Azerbaycan
Doç.Dr. Raqıf KASIMOV Azerbaycan