Kongremizin değerli katılımcısı,

Bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenecek 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ne, 300’e yakın bildiri ile rekor bir başvuru olmuş, bu bildirilerin yarıdan fazlası, Azerbaycan, Makedonya, Kırım, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Endonezya gibi dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelmiştir. Bildiriler hızla editörler tarafından hakemlere aktarılmış ve değerlendirme süreçleri salgın sürecinin de etkileri altında büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Ancak, bilhassa Türk Dünyası coğrafyasından gelen, Kiril alfabesiyle yazılmış bildirilerin hakem değerlendirme sürecinde beklenmedik bir gecikme söz konusu olmuştur. Bu gecikmede özellikle söz konusu bölgeden gelen bildirilere uygun hakemlerin bulunması, hakemlere ulaşıp dönüşün beklenmesi ve tüm bu süreçlerde küresel Koronavirüs salgınının karşılıklı iletişim ve değerlendirme süreçleri üzerinde aksatıcı etkileri olmuştur. Aynı dönemde Azerbaycan’da yaşanan savaş hali ve Kırgızistan’da yaşanan siyasi karışıklıkların, yine ülkemizde 30 Ekim tarihinde meydana gelen ve Ege bölgesi illerini etkileyen İzmir Seferihisar depreminin de tüm süreçlerin aksamasında ciddi etkisi olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu beklenmedik gelişmelerin bu bölgeden katılacak araştırmacıları ciddi biçimde etkilenmesi nedeniyle kongremizin 7-8 Kasım 2020 tarihinde yapılması imkansız hale gelmiştir.

Kongre Tarihinin Ertelenmesi

Bu koşullar altında kongremizin gerçekleşeceği tarihin, 7-8 Kasım 2020 tarihini takip eden hafta sonlarında düzenlenen farklı akademik etkinlikler ve merkezi sınavlarla olası çakışma ihtimali de dikkate alınarak 12-14 Aralık 2020 tarihine ertelemek durumunda kaldığımızı bildirmek istiyoruz. Kongre tarihi dışında ilan edilen tarihlerde ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bildirilerin tam metinlerinin iletilmesi için son tarih 15 Kasım 2020’dir. Özellikle bildiri kabulünü aldığı halde, Seferihisar depreminden etkilenen Ege bölgesinden katılımcılarımız için kayıt ücreti yatırma süreci 6 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Video Sunum Hazırlanması ve Tam Metinlerin Yüklenmesi

Kongremize kabul edilen çok sayıda bildirinin efektif şekilde sunulabilmesi için (özellikle canlı sunumlarda yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle doğabilecek olumsuzluklar da düşünülerek) siz değerli katılımcılarımızdan video sunumlar talep etmekteyiz. Bildirileri kabul edilen katılımcılarımızın, sunumlarını içeren en fazla 15 dakikalık bir video kaydını ve bildiri tam metinlerini kongreturk@gmail.com adresimize Konu kısmında “[Bildiri Kodu] Tam Metin ve Video” başlığı ile 15 Kasım 2020 tarihine kadar yüklemesini önemle rica ediyoruz. Video kayıtları, kamera karşısında tek konuşmacı görüntüsü şeklinde olabileceği gibi kamera ve ekran kaydı senkron şekilde de hazırlanabilir. Bu hususta değerlendirme siz değerli katılımcılarımıza aittir.

Bir fikir vermesi açısından aşağıdaki adreste yer alan video şablonu değerlendirilebilir:

https://www.youtube.com/watch?v=ZTobRgryOJA

Kongre Tam Metin ve Özet Kitapları

Kongremizde sunumu gerçekleştirilen tam metinlerin yayımlanmasının Ocak ayının ilk haftası içinde tamamlanması planlanmaktadır. Bildiri kitapları 2020 tarihli ISBN numarası ile e-kitap olarak kongre web sayfasında yayımlanmış olacaktır.

Kongremize gösterdiğiniz ilgi ve anlayışınıza teşekkür eder, saygılar sunarız.

18. UTDSBK Yürütme Kurulu