Değerli bilim insanları ve kongremizin değerli takipçileri,

Kamuoyunca yakından takip edilen, halen tüm dünyada etkileri sürmekte olan Koronavirüs (COVİD-19) salgını uluslararası bilimsel etkinliklerin planlama ve gerçekleştirilme süreçlerini de ciddi biçimde sekteye uğratmıştır. Her yıl birçok farklı ülkeden katılımcıların bir araya geldiği Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin 18.’si de bu yıl gerçekleştirilecektir. Ancak gerek Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın yerinde uyarıları gerekse Yükseköğretim Kurumu’nun aldığı kararlar kapsamında tüm akademik toplantı ve etkinlikler Nisan 2020 sonuna kadar durdurulmuştur. Bu nedenle yürütme kurulu olarak biz de kongremize ilişkin bildiri çağrısı ve diğer ilanları şu an için üzülerek askıya almış bulunuyoruz. 2003 yılında bu yana 17 yıldır aralıksız gerçekleştirilen kongremizin 18.’sini, içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçlerin hafiflemesiyle birlikte, siz değerli katılımcılarımızın yararlanabileceği her tür teknolojik alternatifi de (online sunum, video sunum vb.) devreye alarak 2020 yılı Eylül ayında düzenlemeyi planlamaktayız.

Bu yılki kongremize ilişkin çağrı ve ilanların, salgının etkisini yitirmesi beklenen yaz ayları içinde yapılması düşünülmektedir. Kongremize ilişkin güncel duyuruları web sayfamız (www.turkkongre.com) ve Facebook sayfamızdan (www.facebook.com/tdavkongre) alabileceğinizi belirtir, tüm takipçi ve katılımcılarımıza sağlık ve sıhhatli günler dileriz.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yürütme Kurulu