Kongre Programı

Tarih
2021-09-27
Saat
12:00:00 - 13:30:00
Salon

Kongre Açılışı - Hocalı Salonu

Açılış Pogramı

Açılış Konuşmaları:

Açılış oturumuna katılmak için tıklayınız.

 

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

13:50:00 - 14:00:00
Salon

Ara

Ara

I. Oturum (14:00 - 15:30) salonlarına katılmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Şuşa salonuna katılmak için tıklayınız.

Hankendi salonuna katılmak için tıklayınız.

Karabağ salonuna katılmak için tıklayınız.

Ağdam salonuna katılmak için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

 

14:00:00 - 15:30:00
Salon

Şuşa Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Selim İNANÇLI
Bildiri Başığı Yazarlar
1 EĞİTİMİN NİTELİĞİ VE FİNANSMANININ EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
 • Büşra DOğAN
2 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА САНАРИПТИК ӨНҮГҮҮНҮН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ
 • Болотбек Атаканов
3 TÜRKİYE`NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ PERFORMANSI: ARZ GÜVENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE KALİTATİF BİR DEĞERLENDİRME
 • Shamsi RZALi
4 KIRGIZ CUMHURİYETİ'NDE KÜÇÜK VE ORTA İŞLETMELERIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
 • Nurali AKHMEDOV

Hankendi Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Sevda YAŞAR ÇOŞKUN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 AZERBAYCAN VE TÜRK FİKRİ HUKUKUNDA ESER SAHİBİNİN MANEVİ HAKLARI
 • Sevda yaşar COşKUN
 • Emine meliknur KıLıç
2 KUZEY MAKEDONYA CUMHURiYETi'NDE FiKRi MüLKiYET HAKLARıNıN VERGiLENDiRiLMESiNiN YASAL ÇERçEVESi
 • Jordan DELEV
 • Nazife YAKUPOVA DOMAZET
3 ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE AUT DEDERE AUT JUDİCARE (YA İADE ET YA DA YARGILA) İLKESİNİN MUHTEVASI VE UYGULAMADAKİ YERİ
 • Tevfik can İNAN
4 КР ШАЙЛОО СИСТЕМАСЫНЫН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ, БАЯНЫ ЖАНА ТАРЫХЫ
 • Салима Токтоболотова

Karabağ Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Recai ÇOŞKUN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 MiLLiYETçiLiğiN DOğRUDAN YABANCı YATıRıMLARA ETKiSi: AZERBAYCAN-TüRKiYE ÖRNEği ÜZERiNDEN LiTERATüRE BiR KATKı GiRişiMi
 • Recaİ COŞKUN
 • Emre BİLGİÇ
2 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA BAKMAK: DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VİZYONU
 • Pınar ALTıOK GüREL
3 ÖRGÜTSEL BAĞLAMDA POLİTİK YETİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ALGILANAN DESTEĞİN MODERATÖR ROLÜ
 • Semih DERELİOĞLU
4 Z KUşAğıNıN ERKEN YETişKiN TEMSiLCiSi ÜNiVERSiTE ÖğRENCiLERiNDE ÇALışMANıN ANLAMı: BiR YAZıN DEğERLENDiRMESi
 • Umut sanem ÇİTÇİ
 • Tuncer ASUNAKUTLU
5 THE IMPACT OF PARTICIPATORY MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT
 • Leyla SULTANLi

Ağdam Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Kürşat GÜLBEYAZ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 COVID 19 KIRSAL GÖÇ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 • Ertuğrul GüREşCi
2 ANMA TöRENLERiNiN TOPLUMSAL BiRLiğE KATKıSı: TüRKiYE’DEKi KAZAKLAR ÖRNEği
 • Aray RAKHiMZHANOVA
3 ЎЗБЕК ВА ОЗАРБАЙЖОН ЧОЛҒУ СОЗЛАРИНИНГ МУШТАРАКЛИГИ
 • Botir RAXiMOV
4 ПОЗИТИВДҮҮ ПСИХОЛОГИЯ, ОПТИМИЗМ ЖАНА ПОЗИТИВДҮҮ ОЙ ЖҮГҮРТҮҮНҮ ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА УЧУРУНДА КАЛЫПТАНДЫРУУ
 • Аксана Абдурасулова
5 MENECMENT Və MəDəNiYYəT əLAQəSiNDə SCHWARTZ DəYəRLəR MEYARıNıN GöZDəN KEçiRiLMəSi
 • Vasif ƏLiYEV
15:30:00 - 16:00:00
Salon

Ara

Ara

II. Oturum (16:00 - 17:30) salonlarına katılmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Şuşa salonuna katılmak için tıklayınız.

Hankendi salonuna katılmak için tıklayınız.

Karabağ salonuna katılmak için tıklayınız.

Ağdam salonuna katılmak için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

16:00:00 - 17:30:00
Salon

Şuşa Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 DöViZ KURU VOLATiLiTESiNiN TüRKiYE'DEN KOSOVA'YA iHRACAT üZERiNE ETKiSi
 • Latİf ZURNAXHİU
2 Кыргыз Республикасындагы материалдык өндүрүштү мамлекеттик каржылык тескөөнүн негизги багыттары
 • Гулзат Капарова
3 ЭМГЕККЕ ТҮРТКҮ БЕРҮҮ ЖАНА ДЕМ БЕРҮҮ ТУТУМУН ӨНҮКТҮРҮҮ
 • Абдырашид Калбаев
4 LOJİSTİK HİZMET KALİTESİNİN BELİRLENMESİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
 • Aytac MEMMEDLİ
 • Gülnar MİRZAYEVA
5 TANAP PROJESİNİN AZERBAYCAN, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE ENERJİ POLİTİKALARINDA ÖNEMİ
 • Imanqulu MURADZADE

Hankendi Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Çağrı ERGEZER
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ESKİ TÜRKÇEDEN KAZAKÇAYA BİTKİ ADLARI II
 • Emin OBA
 • Hulisi GüRBüZ
 • Hamza KiREMiTçi
2 BATı Dışı MODERNLEşMEDE MATBAA VE OKURYAZARLıK: RUSYA, OSMANLı VE İRAN ÖRNEği
 • Bünyamin AYHAN
 • Gulnur DOSBOLOVA
3 ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA TAŞINAN BİR KÜLTÜR HAZİNESİ (AHLAT TAŞ HEYKELİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ)
 • Nezahat CEYLAN
4 Кыргыз жана түрк тилдериндеги макал -ылакаптардын бала тарбиялоодогу орду жана алардын семантикалык өзгөчөлүктөрү
 • Г.С. Дөөлөтбекова
 • Элмира Хурибаева
5 AZəRBAYCAN əDəBiYYATıNDA TüRKçüLüK iDEYALARı :XX əSR AZəRBAYCAN MAARiFçiLəRiNiN FiKiRLəRiNDə
 • Minayə İSMAYıLOVA ABBAS QıZı

Karabağ Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Ranetta GAFAROVA
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KIRIM TATAR MİLLİ HAREKETİNDE KADININ ROLÜ (1960-1989 YY.)
 • Ranetta GAFAROVA
2 HOKAND HANLığı TARiH YAZıCıLığı
 • ZebInIso KAMALOVA
3 GüNEY-DOğU AVRUPA’DAKi GAGAUZ/GöKOğUZ TüRKLERi iLE ANADOLU, KAFKAS VS. TüRKLERiNDE TARiHTEN BUGüNE KüLTüREL iLişKiLER
 • Olga RADOVA
4 БАРСКООНДУК МАХМУД (КАШКАРЛЫК) ЖАЗГАН “ДИВАНДЫН” ДИДАКТИКАСЫ
 • Жеңишбек Дүйшеев
5 Деструктивдуу диний агымдардын ишмердуулуктору жана жаштарды коргоо
 • Нуржамал Мырзабаева

Ağdam Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Muhammed Asıf YOLDAŞ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHİ DOKUSUYLA HİVE VE TÜRK KÜLTÜRÜNE KATKILARI
 • Surayyo KHODJOEVA
 • Mehmet YÜCE
2 COViD 19 VE TURiZMDE YENi SEYAHAT VE KONAKLAMA EğiLiMLERi
 • Sacide YıLMAZEL
3 HİZMET KALİTESİ İLE YENİLENME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SARI - ÇELEK GÖLÜ ÖRNEĞİNDE
 • Coomart ATAGOZUEV
4 KIRGIZİSTAN’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE DAĞ TURİZMİ
 • Meerim BAKıTBEKOVA
2021-09-28
Saat
09:50:00 - 10:00:00
Salon

Ara

Ara

III. Oturum (10:00 - 11:30) salonlarına katılmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Şuşa salonuna katılmak için tıklayınız.

Hankendi salonuna katılmak için tıklayınız.

Karabağ salonuna katılmak için tıklayınız.

Ağdam salonuna katılmak için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

10:00:00 - 11:30:00
Salon

Şuşa Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Oqtay QULIYEV
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KıRGıZ CUMHURiYETi̇’NDE KADıN GiRişiMCiLiğiNiN MEVCUT DURUMU VE GELişTiRMEYE YöNELiK ÇöZüM ÖNERiLERi
 • Aslı ERGEZER
2 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
 • Махпиратхон Абдухалилова
3 РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ
 • Маxпиратxон АбдуXалилова
4 DiGiTAL CONSUMER PROFiLE IN 5.0 SOCiETS
 • Oqtay QULIYEV
 • Shafag MUSAVI
5 MARKALARIN VİDEO OYUNLARINDA YAPTIKLARI FARKLI TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN Z KUŞAĞININ MARKA TUTUMUNA VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ
 • Sabina MUSAVi

Hankendi Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Dr. Nurkhodzha AKBULAEV
Bildiri Başığı Yazarlar
1 İSLAMi BANKACıLıK SiSTEMi
 • Aiganym YERGALi
2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ И РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
 • Нурзат Токтомаматова
3 KREDİ HACMİNİN EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
 • Nurkhodzha AKBULAEV
4 ARACı KURUM TAVSiYELERiNiN HiSSE SENEDi FiYATı ÜZERiNDEKi ETKiSi: TüRKiYE ÖRNEği
 • Leyla SULTAN
5 TÜRKİYE'DEKİ BANKALARIN CAMELS DERECELENDİRME YÖNTEMİ İLE MALİ PERFORMANS DURUM ANALİZİNİN YAPILMASI
 • Aslı KUZU
 • Hale GÜN
 • Alabbas AZADOV

Karabağ Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç. Serap ÜNAL
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRK XALQLARININ HƏYATINDA LATIN ƏLİFBASI VƏ XX ƏSRİN TƏCRÜBƏSİ
 • Parviz KAZiMi
2 ŞEKİ’DE ZANAATTAN SANATA SERAMİK
 • Serap ÜNAL
3 SOSYOPOLiTiK KONULi YAZiLARDA YAZAR KATEGORiSi
 • Saida KURBANOVA
4 BAXSHiCHiLiK SAN'ATiNiNG QADiMiY iLDiZLARi
 • Nasiba SABiROVA
5 TİFLİS AZƏRBAYCAN AŞIQ MÜHİTİ
 • Şurəddin MƏMMƏDLİ

Ağdam Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Davran YULDAŞEV
Bildiri Başığı Yazarlar
1 AZERBAYCAN VE TAşıMACıLıK
 • Davran YULDAşEV
 • İlker İbrahim AVşAR
2 ИШКАНАНЫН АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ
 • Элмира Кокуева
3 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЗЫК-ТҮЛҮК КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУНУН ТЕОРИЯЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ
 • Эркинбек Келдибеков
4 КЫРГЫЗСТАНДЫН КАЛКЫНЫН КИРЕШЕСИНИН БИРДЕЙ ЭМЕСТИГИ
 • Назгул Ажиматова
5 MENşE ÜLKE ETKiSiNiN ALGıLANAN KALiTE VE SATıN ALMA İSTEği ÜZERiNE ETKiSi: OTOMOBiL SEKTöRüNDEN UYGULAMA
 • Galandar MAMMADLi
11:30:00 - 12:00:00
Salon

Ara

Ara

IV. Oturum (12:00 - 13:30) salonlarına katılmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Şuşa salonuna katılmak için tıklayınız.

Hankendi salonuna katılmak için tıklayınız.

Karabağ salonuna katılmak için tıklayınız.

Ağdam salonuna katılmak için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

12:00:00 - 13:30:00
Salon

Karabağ Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TüRKçENiN UZAKTAN öğRETiMiNE YöNELiK TUTUM öLçEği
 • Aysun EROğLU
2 TüRKçE öğRETMENi ADAYLARıNıN TüRKçENiN UZAKTAN öğRETiMiNE YöNELiK METAFORiK ALGıLARı
 • Aysun EROğLU
3 КӨП ГРАНДЫКТАРДЫН ЖАНА АЙЛАНУУ ТЕЛОЛОРУНУН КӨЛӨМДӨРҮН ОКУТУУ
 • Диларам Сулайманова
 • Тологон Омошев
4 КЫРГЫЗ, АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ СЫН АТООЧ ДАРАЖАЛАРЫНЫН САЛЫШТЫРМА ТИПОЛОГИЯСЫ
 • Уркия Узенбаева

Şuşa Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Murat ERCAN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ULUSAL GüVENLiK BüROKRASiSiNDE SiYASALLAşMA VE KALıCıLıK İLKESi: “ULUSAL GüVENLiK DEVLETi” ÜZERiNE BiR DEğERLENDiRME
 • Muhammet MAĞAT
2 TERöRLE MüCADELEDE İSTiHBARAT YöNETiMi: ANALiZ, TEKNOLOJi VE GüVENLiK İSTiHBARATı FAKTöRLERi
 • Muhammet MAĞAT
 • İlknur Şebnem ÖZTEMEL
3 SOVYET SONRASı GüRCiSTAN’DA ETNiK MiLLiYETçiLiK VE AYRıMCıLığA MARUZ KALAN BORçALı TüRKLERiNiN SORUNLARı
 • Atif ABBASOV

Hankendi Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. İsmail YAKIT
Bildiri Başığı Yazarlar
1 İNANç ÖGELERi ÜZERiNDEN TüRKiSTAN'DAN ANADOLU'YA KüLTüR DEVAMLıLığı
 • Kaan ÇELİK
2 ORTAQ TüRK DüNYASı COğRAFiYASı FəNNiNiN MəZMUNU Və TəDRiS iMKANLARı
 • Sevinc BURZUYEVA
3 RâVi TENKiDiNDE ÖZNELLiK SORUNU
 • Bekir TATLI
4 HADiS USULüNDE TENKiDiN ÖNEMi
 • Bekir TATLI
5 AZəRBAYCAN TüRKLəRiNiN İSLAM DüşüNCə TARiXiNə QATQıLARı: ORTA əSRLəR
 • Aygün KəRiMOVA

Ağdam Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Asena BOZTAŞ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 RADiKALLEşMENiN NEDENLERi ÜZERiNE: ÖZBEKiSTAN ÖRNEği
 • Fatma anıl ÖZTOP
2 TüRK KENEşi BAğLAMıNDA TüRK DüNYASıNıN GELişME SüRECi
 • Buğra SıZAN
3 ULUSLARARASı SiSTEMDE I. VE II. KARABAğ SAVAşı’NıN KARşıLAşTıRMALı ANALiZi
 • Asena BOZTAş
4 TERÖRLE MÜCADELE AÇISINDAN İNSANİ VE TEKNİK İSTİHBARATIN ROLLERİNİN İNCELENMESİ
 • Etibar MUSAYEV
5 ŞUşA BEYANNAMESi'NiN ULUSLARARASı İLişKiLERiN KLASiK TEORiLERi ÇERçEVESiNDE ANALiZi
 • Agil MAMMADOV
13:30:00 - 14:30:00
Salon

Ara

Ara

V. Oturum (14:30 - 16:00) salonlarına katılmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Şuşa salonuna katılmak için tıklayınız.

Hankendi salonuna katılmak için tıklayınız.

Karabağ salonuna katılmak için tıklayınız.

Ağdam salonuna katılmak için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

14:30:00 - 16:00:00
Salon

Şuşa Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Murat İSKENDER
Bildiri Başığı Yazarlar
1 MAÂRİF SALNÂMELERİNE GÖRE KOSOVA’DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM (1898-1903)
 • Gülin ÖZTüRK
2 DüNYA'DA ÖğRENCi HAREKETLiLiği VE BU HAREKETLiLiğiN SOYO-EKONOMiK BOYUTLARı
 • Hayatİ BEŞİRLİ
 • Merve YALÇINKAYA
3 AXISQA TÜRKLƏRİNİN MODERN TİPLİ İLK MƏKTƏBLƏRİ
 • Gülnara QOCA MƏMMƏDLİ
4 ERGENLERDE SiBER ZORBALıK VE SiBER MAğDURiYET
 • Şehida RİZVANÇE MATSANİ
 • mensur NUREDiN
5 XIX. ASıR AZERBAYCAN'ıNDA EğiTiMDE ISLAHAT HAREKETLERi VE BUNLARıN GüNüMüZE YANSıMALARı (S. ŞiRVANi EKOLü ÖRNEği)
 • Ahmet NiYAZOV

Hankendi Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Fariz AHMADOV
Bildiri Başığı Yazarlar
1 YAPAY ZEKÂ SÖYLEMİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI
 • Serkan GÜZEL
2 COViD-19 PANDEMi SüRECiNDE AKADEMiK PERSONELLERiN İş-YAşAM DENGESi ÜZERiNE BiR ARAşTıRMA
 • Nərmin RZAYEVA
 • Fəhmin ASLANOV
3 TüRK CUMHURiYETLERi ARASıNDA DiJiTAL BiRLiğiN KURULMASı VE TüRK KENEşiNiN ROLü
 • Ahmet alp ÖZBALCI
4 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
 • Nuran VARışLı
5 ÖRGÜTSEL MUTLULUK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDA İLİŞKİ, LİTERATÜR TARAMASI
 • Matanat MAMMADOVA

Karabağ Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Halil KALABALIK
Bildiri Başığı Yazarlar
1 XARiCi öLKəLəRDə SOSiAL XiDMəTLəR TəQDiM EDəN QHT-LəRiN FəALiYYəTiNiN SOSiAL –HüQUQi əSASLARı / Социально-правовые основы деятельности НПО оказывающих социальные услуги в зарубежних странах
 • Ülvi ƏLiYEV
2 ÖDÜL VE CEZA VERMEDEN ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
 • Ayşenur DURSUN
3 TERöRLE SiLAHLı MüCADELEDE ULUSLARARASı iNSANCıL HUKUKUN öNEMi VE YERiNE BiR BAKış
 • Babur HAYA
4 AZERİ-ÖZBEK-TÜRKİYE TÜRKÇELERİNDE DEYİM KAVRAMI VE DEYİMBİLİM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • Burcu YıLMAZ
5 THE NORMATiVE POWER OF THE iNTERNATiONAL ORGANiZATiONS iN PROTECTiON OF THE CRiTiCAL iNFRASTRUCTURE
 • Vesna POPOSKA

Ağdam Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Paki KÜÇÜKER
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ABBâSî HALiFESi ME’MûN’DAN (813-833) İSLâMiYET HAKKıNDA BiLGi İSTEYEN BULGAR MELiKi
 • Erman ŞAN
2 KLASiK TüRK ŞiiRiNDE ORTA ASYA ŞEHiRLERi
 • Orhan KURTOğLU
 • Züleyha nurgül ERTUğRUL
3 Кыргыз жана түрк тилдериндеги макал -ылакаптардын бала тарбиялоодогу орду жана алардын семантикалык өзгөчөлүктөрү
 • Гулжамал Дөөлөтбекова
 • Элмира Хурибаева
4 ANTiK DAVR XORAZM HARBiY SAN'ATi MASALASiGA OiD BA'Zi MULOHAZALAR
 • Utkir ABDULLAYEV
16:00:00 - 16:30:00
Salon

Ara

Ara

VI. Oturum (16:30 - 18:00) salonlarına katılmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Şuşa salonuna katılmak için tıklayınız.

Hankendi salonuna katılmak için tıklayınız.

Karabağ salonuna katılmak için tıklayınız.

Ağdam salonuna katılmak için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

16:30:00 - 18:00:00
Salon

Şuşa Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Dr. Teymur SARKHANOV
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRKİYE’DE SERTİFİKALI HİLE ARAŞTIRMACILIĞININ MEVCUT DURUMU VE SERTİFİKA SAHİPLERİNİN GELECEĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
 • Nagihan AKTAŞ
 • Engin DİNÇ
 • Esra ATABAY
2 SOVYET SONRASI KIRGIZİSTAN’DA SINIR SORUNU: MUHTEMEL ÇÖZÜM ÖNERLERİ
 • Cholpon KAMBAROVA
 • Mehmet YÜCE
3 AZERBAYCAN CUMHURIYETINDE “ASAN HIZMET”IN HESAP VEREBILIRLILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
 • Teymur SARKHANOV

Hankendi Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Oğuz TÜRKAY
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRK DÜNYASI ATASÖZLERİNDE COĞRAFİ ÇEVRE ALGISI (TÜRKİYE-AZERBAYCAN-BALKANLAR ÖRNEĞİ)
 • Kamile GüLüM
2 BiR TURiZM ÜRüNü OLARAK MüZiK FESTiVALLERiNiN ÖNEMi
 • Selin OYAN
 • Seda OYAN
3 İZLEYİCİ ARAŞTIRMALARINDAN GÜNÜMÜZE DOĞRU MEDYA-TOPLUM-BİREY İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
 • Osman ARASLI
4 Журналисттерди даярдоонун айрым маселелери Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын мисалында
 • М.М Мырзагулов

Karabağ Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ƏMəK PENSiYASı TəMiNATı HüQUQUNUN NəZəRi Və HüQUQi ASPEKTLəRi / Теоретические И Правовые Аспекты Права На Обеспечение Трудовой Пенсией
 • Mayis ALiYEV
 • Namık HüSEYiNLi
2 VATANDAşLıK KAVRAMı BAğLAMıNDA AZERBAYCAN’DA KADıNLARıN SiYASAL HAKLARı VE KATıLıMı ÜZERiNE BiR DEğERLENDiRME
 • Dilşad TüRKMENOğLU

Ağdam Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
2021-09-29
Saat
09:50:00 - 10:00:00
Salon

Ara

Ara

VII. Oturum (10:00 - 11:30) salonlarına katılmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Şuşa salonuna katılmak için tıklayınız.

Hankendi salonuna katılmak için tıklayınız.

Karabağ salonuna katılmak için tıklayınız.

Ağdam salonuna katılmak için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

10:00:00 - 11:30:00
Salon

Şuşa Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 BALKAN YARIMADASINDA POMAK TÜRKLERİNİN COĞRAFİ DAĞILIMI
 • Reyhan rafet CAN
2 TRAFiK KAZALARı SONUCU UğRANAN “GEçiCi İşGöREMEZLiK” ZARARıNDAN SORUMLULUğUN YARGıTAY KARARLARı ÇERçEVESiNDE DEğERLENDiRiLMESi / THE EVALUATiON OF RESPONSiBiLiTY FROM THE LOSSES OF “TEMPORARY INCAPACiTY” CAUSED AS A RESULT OF TRAFFiC ACCiDENTS WiTHiN THE FRAME OF SUPREME COURT’S DECiSiONS
 • Hüseyin AVSALLı
 • Namık HüSEYiNLi
3 TOPLUMSAL EŞİTSİLİKLER VE MUTFAK
 • Hayatİ BEŞİRLİ
4 KISMİ BUL PROGRAMLAŞMASI PROBLEMİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
 • Mine HESENLi

Hankendi Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Köksal ŞAHİN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 NURETTiN TOPçU’DA ANADOLUCULUK DüşüNCESi VE MiLLiYETçiLiK ÜZERiNE BiR DEğERLENDiRME
 • Gürkan KANAT
2 BiLGi TEKNOLOJiLERiNiN KAMU POLiTiKALARıNıN OLUşTURULMASı SüRECiNE FAYDALARı
 • Gürkan KANAT
3 KURUMSAL FİRMALARDA İŞ ROTASYONU VE TERFİ OLANAKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
 • Enver AYDOğAN
 • Ayşenur KARABULUT
4 TÜRK DÜNYASINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ: TÜRK KONSEYİ (TÜRK KENEŞİ)
 • Ahmet ali UGAN
5 BiLiMSEL BiLGi PAYLAşıMı VE POLiTiK Güç UNSURLARı BAğLAMıNDA TüRK DüNYASıNA YöNELiK BiR DEğERLENDiRME
 • Köksal ŞAHİN

Karabağ Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Suat KOL
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ERKEN çOCUKLUK EğiTiMiNDE WEB 2.0 ARAçLARıNıN KULLANıMı
 • Suat KOL
 • Ali KIRKSEKİZ
 • Mehmet barış HORZUM
2 İSTiKLAL MARşı VE VATAN SEVGiSi KAZANıMıNA YöNELiK ETKiNLiKLERiN DEğERLER KAPSAMıNDA iNCELENMESi
 • Ayşegül KOL
3 TüRK FEN BiLGiSi ÖğRETMENLiği iLE KAZAK BiYOLOJi ÖğRETMENLiği LiSANS PROGRAMLARıNıN ANAHTAR YETKiNLiKLER AçıSıNDAN İNCELENMESi
 • Ela ayŞe KÖKSAL
 • Dana BULKHANOVA KiDiRBAiKYZY
 • Dariga serikkyzy BATAEVA
4 TüRKiYE VE AZERBAYCAN ERKEN ÇOCUKLUK EğiTiMLERiNiN KARşıLAşTıRıLMALı OLARAK İNCELENMESi
 • Suat KOL

Ağdam Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Abdülmecit NUREDDİN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDEKİ ALET ADLARINDA METAFORİK ANLAM GENİŞLEMELERİ
 • Halis emrah BİNGÖL
2 KRiMiNOJEN FAKTöR OLARAK SERBEST ZAMANıN ÇOCUK SUçLULUğUNA ETKiSi
 • Ebru İBiş
3 INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL COURTS IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: THE INTERNATIONAL RULE OF LAW AND LIMITS OF THE INTERNATIONALIST MODEL
 • Abdülmecit NUREDİN
4 TüRK DüNYASı GASTRONOMiSiNDE NEVRUZ BAYRAMı; KıRGıZiSTAN ÖRNEği
 • Esra DEMiRCiOğLU
5 AZƏRBAYCAN BƏLƏDIYYƏLƏRINDƏ İCTIMAİƏLAQƏLƏRİN İNCƏLƏNMƏSİ HAQQINDA ARAŞDIRMA
 • Yusİf ALİYEV
11:30:00 - 12:00:00
Salon

Ara

Ara

VIII. Oturum (12:00 - 13:30) salonlarına katılmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Şuşa salonuna katılmak için tıklayınız.

Hankendi salonuna katılmak için tıklayınız.

Karabağ salonuna katılmak için tıklayınız.

Ağdam salonuna katılmak için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

12:00:00 - 13:30:00
Salon

Şuşa Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TERCüMAN-ı HAKiKAT GAZETESi'NE GöRE BAKü'NüN KAFKASYA içiN ÖNEMi
 • Funda ARSLAN BiLGiN
2 COVID-19 PANDEMiSiNiN TiCARET VE KALKıNMA ÜZERiNDEKi ETKiSi
 • Fidan ISAZADE

Hankendi Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar

Karabağ Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar

Ağdam Salonu (Zoom ile gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
13:30:00 - 14:30:00
Salon

Ara

Ara

Önemli Not: Kongre oturumları Azerbaycan saati (GMT+4) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Kuzey Makedonya -2 saat, Türkiye -1 saat, Kırgızistan +2 saat, Kazakistan +2 saat, Afganistan +30 dakika, Rusya -1 saat fark vardır.)

14:30:00 - 15:30:00
Salon

Kongre Kapanışı - Laçin Salonu

Kapanış Konuşmaları

Kapanış oturumuna katılmak için tıklayınız. (Bağlantı güncellenecek)