22.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 
30 Ekim - 1 Kasım 2024 
Uluslararası Final Üniversitesi - Girne - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 

Türk Dünyası'nı soğuk savaşın sona ermesine paralel olarak Avrupa’nın doğusundan Uzak Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ortaya çıkan başlıca jeopolitik unsur olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. Türk Dünyası'nı oluşturan ülke ve toplulukların demokratik birer ulus olarak gelişmeleri, reel egemenliklerinde artış sağlayabilmeleri ve dünya barışına katkıda bulunabilmelerinin başlıca hamlesi bilgi toplumu doğrultusunda iş birliğine dayalı atılacak adımlardır. Son çeyrek asra bakıldığında bu geniş coğrafyadaki ilişkilerin giderek arttığı görülmektedir. Özellikle Türk Devletleri arasında kurumsal olarak oluşturulan yapılar bu ilişkilerin artmasında önemli pay sahibidir.

Türk Dünyası’nda akademik anlamda öncü olan ve bu yıl 22.'si düzenlenecek olan Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ni; bilimsel iş birliği ve paylaşımın kolaylaştığı daha da önemlisi bir zorunluluk haline geldiği küreselleşme şartlarında Türk Dünyası'nda artan iş birliğini bilimsel alanlara da taşıma çabası olarak ifade etmek mümkündür.

Ortak bilimsel kongre ve sempozyumların başta ekonomi, yönetim, kültür ve eğitim gibi sahalar olmak üzere birçok alanda; iletişim ve iş birliği süreçlerinin de başlangıcı olacağı düşünülmektedir. Bu anlamda üniversiteler arası yapılan bu faaliyet hacmini aşarak kurulan irtibatlar ve iletişim köprüleri sayesinde başta yerel yönetimler ve bürokrasi olmak üzere ticaret ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni iş birliği sahaları oluşturmaktadır. İş birliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.

Kongremiz özetle Asya, Avrupa ve Balkanlar’da yaşayan Türk ve akraba toplulukların sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve eğitim süreçlerini bilimsel çerçevede araştırıp bilgi üretimi ve birikimi ile her alanda iş birliği zeminlerini oluşturmayı amaçlayan bir faaliyettir. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılına armağan olarak Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da kongremiz bu yıl 30 Ekim – 1 Kasım 2024 tarihleri arasında Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde Girne – KKTC’de düzenlenecektir. 22. Kongremizde daha önce de olduğu gibi sosyal bilimler alanlarında Türk Dünyası’ndaki bilimsel, ekonomik ve kültürel iş birliği potansiyelini etraflıca tartışmayı, yapılabilecekleri tebliğ ederek kayda geçirmeyi hedefliyoruz. Bu ana hedef doğrultusunda hazırlanan özgün bilimsel tebliğler, hakem değerlendirmesinden sonra kongremizde sunulmak üzere kabul edilecek ve yazarı/yazarları tarafından sunulan tebliğler daha sonra Özet/Tam metin biçiminde kitaplaştırılarak yayımlanacaktır.

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde ve Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan kongremize katılımlarınızı bekler, şükranlarımızı sunarız.