21.Kongre Hakkında

21.Kongre Hakkında

21 UTDSBK HAKKINDA

İnsanlığın “Bilgi”nin başlıca güç haline geldiği ve daha çok “küreselleşme” kavramı ile ifade edilen yeni bir döneme ulaştığı görülüyor. Nitekim sanayi toplumunun yerini “Bilgi Toplumu” nun almakta olduğu ve yaşananların “Bilgi Çağı”nın habercisi olduğu şeklindeki yaklaşımlar günümüzde genel kabul gören değerlendirmelerdir. Yaşanan bu dönüşüm sürecinin önemli bir karakteristiği de birçok alanda mesafe kavramının ortadan kalkmakta oluşu ve buna paralel olarak; toplumlararası ilişkilerde görülen büyük artıştır. Özellikle ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü ilerlemeler artan sorunlar karşısında işbirliği imkânlarını da beraberinde getirmiş, bölgesel teşkilatların sayısı giderek artmıştır. Tüm bu olan bitenden bilim dünyası da payını almış görünüyor. Zira bilginin başlıca güç haline gelmesi, bilgiye ulaşma ve paylaşımın kolaylaşması, küresel ve bölgesel sorunlardaki artış gibi gelişmeler bir yandan ortak süreçleri gündeme taşımış bir yandan da bilimsel işbirliğini adeta bir zorunluluk haline getirmiştir. Türk Dünyası'nı soğuk savaşın sona ermesine paralel olarak Avrupa’nın doğusundan Uzak Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ortaya çıkan başlıca jeopolitik unsur olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. Türk Dünyası'nı oluşturan ülke ve toplulukların demokrati....

Devamı İçin Tıklayınız
Awesome Image

196

Toplam Gelen Bildiriler

179

Kabul Edilenler

161

Programa Yerleşenler

Tüm Duyurular

Duyurular

İletişim Bilgileri

  • Adres

    Gazi Üniversitesi Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No:6/1 Yenimahalle - ANKARA

  • Mail Adresi

    kongreturk@gmail.com

Kongre Önemli Tarihleri

Tarihler

SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ

18 Ağustos 2023

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI

01 Eylül 2023

KATILIM İÇİN SON KAYIT TARİHİ

18 Eylül 2023

KONGRE TARİHLERİ

11 Ekim 2023 - 14 Ekim 2023

!-- fancy box -->