Bilim ve Hakem Kurulu üyelerimizin isimleri alfabetik sırayla aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Prof.Dr. A. Kılıçbay BİSENOV

Kazakistan

Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Prof.Dr. Abdülcebbar GÖKLENOV 

Türkmenistan

Prof.Dr. Abılay AYDASOV

Kazakistan

Prof.Dr. Adalet MURADOV

Azerbaycan

Prof.Dr. Alla PAPTSOVA

Gagavuziya/Moldova

Prof.Dr. Akimshan ARUPOV

Kazakistan

Prof.Dr. Almaz ŞAYHULOV 

Başkurdistan

Prof.Dr. Alövsat MÜSLİMOV

Azerbaycan

Prof.Dr. Alparslan PEKER 

Amerika Birleşik Devletleri

Prof.Dr. Anarkan MATKERİMOVA

Kırgızistan

Prof.Dr. Anarkul URDALETOVA 

Kırgızistan

Prof.Dr. Anvarbek MOKEYEV 

Kırgızistan

Prof.Dr. Arber ÇELIKU

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Doç.Dr. Atilla JORMA

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Prof.Dr. Aycamal KANTÖRÖEVA

Kırgızistan

Prof.Dr. Azizbek TAŞBAEV

Kırgızistan

Prof.Dr. Azmi ÖZCAN

Türkiye

Prof.Dr. Bagdat KARPUZULI

Kazakistan

Prof.Dr. Baymirza KOJAMBERDİYEV

Kazakistan

Prof.Dr. Becet BROŞORİ 

Kosova

Prof.Dr. Birol KOVANCILAR

Türkiye

Prof.Dr. Bolat MİRZALİYEV

Kazakistan

Prof.Dr. C.Gökhan BAHŞİ

Almanya

Prof.Dr. Cusupbek PİRİMBAYEV

Kırgızistan

Prof.Dr. Çetin YAMAN

Türkiye

Prof.Dr. Elmira HURİBAEVA

Kırgızistan

Prof.Dr. Enver AYDOĞAN 

Türkiye

Prof.Dr. Enver HALİLOVİÇ 

Bosna Hersek

Prof.Dr. Evez BAYRAMOV

Azerbaycan

Prof.Dr. Eyyüp AKTEPE

Türkiye

Prof.Dr. Eyyup Günay İSBİR

Türkiye

Prof.Dr. Fadıl HOCA

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Prof.Dr. Fırat PURTAŞ

Türkiye

Prof.Dr. Gabil MANAFOV

Azerbaycan

Prof.Dr. Gafitullina DİLARA

Özbekistan

Prof.Dr. Galina SMİRNOVA

Rusya Federasyonu

Prof.Dr. Georgiy SULT

Gagavuziya/Moldova

Prof.Dr. Gülzat TAŞKULOVA

Kırgızistan

Prof.Dr. Habib YILDIZ

Türkiye

Prof.Dr. Hadişa NUGMANOVA

Kazakistan

Prof.Dr. Halil KALABALIK

Türkiye

Prof.Dr. Hakan POYRAZ

Türkiye

Prof.Dr. Hasan TUTAR

Türkiye

Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ

Türkiye

Prof.Dr. Hidayet CAFEROV

Azerbaycan

Prof.Dr. Hüseyin AKTAŞ

Türkiye

Prof.Dr. İbrahim TATARLI

Bulgaristan

Prof.Dr. İsmail KERİMOV 

Kırım

Prof.Dr. İsmail YAKIT 

Türkiye

Prof.Dr. Ilshat GAFUROV

Tataristan

Prof.Dr. İvana BANKOVA

Gagavuziya/Moldova

Prof.Dr. Jenis SADUAKASULI

Kazakistan

Prof.Dr. Kubatbek TABALDİYEV

Kırgızistan

Prof.Dr. Kadırali KONKUBAYEV  

Kırgızistan

Prof.Dr. Kadir ARDIÇ 

Kırgızistan

Prof.Dr. Kamil AYDIN 

Türkiye

Prof.Dr. Konstantin TAUŞANCI

Gagavuziya/Moldova

Prof.Dr. Kubatbek TABALDİYEV

Kırgızistan

Prof.Dr. Layli UKUBAYEVA 

Kırgızistan

Prof.Dr. Lev P. KURAKOV 

Çuvaşistan

Prof.Dr. Linar LATİPOV 

Tataristan

Prof.Dr. Lyudmila KÖR

Gagavuziya/Moldova

Prof.Dr. Maarife HACIYEVA

Azerbaycan

Prof.Dr. Mahir HOTI

Arnavutluk

Prof.Dr. Manasbek MUSAYEV  

Kırgızistan

Prof.Dr. Marina TİTOVA  

Rusya Federasyonu 

Prof.Dr. Mariya YANİOGLO

Gagavuziya/Moldova

Prof.Dr. Mehdi ELEZİ

Kosova

Prof.Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL 

Türkiye

Prof.Dr. Mehmet ALPARGU 

Türkiye

Prof.Dr. Mehmet YÜCE 

Azerbaycan

Prof.Dr. Mensur NUREDİN

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Prof.Dr. Midhat MUHARYAMOV

Tataristan

Prof.Dr. Muhsin HALİS

Türkiye

Prof.Dr. Musa EKEN

Türkiye

Prof.Dr. Mustafa AKAL

Türkiye

Prof.Dr. Mustafa MİYNAT

Türkiye

Prof.Dr. Muhammed Asıf YOLDAŞ

Türkiye

Prof.Dr. Nurbübü ASİPOVA

Kırgızistan

Prof.Dr. Nurzat KANTÖRÖEVA 

Kırgızistan

Prof.Dr. Olcobay KARATAYEV 

Kırgızistan

Prof.Dr. Ömer ANAYURT 

Türkiye

Prof.Dr. Rahman MİRZAİBRAHİMOV

Kırgızistan

Prof.Dr. Ramazan TAŞDURMAZ 

Türkiye

Prof.Dr. Rami MEMUSAJ

Arnavutluk

Prof.Dr. Remzi ATAOĞLU 

Kırgızistan

Prof.Dr. Roza NESEPOVA

Türkmenistan

Prof.Dr. Ruzal YUSUPOV

Tataristan

Prof.Dr. Sabır Murat BOKENBAYULI

Kazakistan

Prof.Dr. Salih AYNURAL 

Türkiye

Prof.Dr. Sebahattin BALCI 

Türkiye

Prof.Dr. Selahattin KARABINAR 

Türkiye

Prof.Dr. Selahattin SARI 

Türkiye

Prof.Dr. Sejfudin ZAHİROVİÇ 

Bosna Hersek

Prof. Dr. Sergey ZAHARİYA

Gagavuziya/Moldova

Prof. Dr. Sofiya SULAK

Gagavuziya/Moldova

Prof.Dr. Svetlana ÇERVONOJE

Rusya Federasyonu

Prof.Dr. Ş.Urpaş JANİYAZKIZI

Kazakistan

Prof.Dr. Şaban KAYIHAN 

Türkiye

Prof.Dr. Tahir AKGEMCİ 

Türkiye

Prof.Dr. Tatyana RAKOVÇENA

Gagavuziya/Moldova

Prof.Dr. Tatyana DUDOGLO

Gagavuziya/Moldova

Prof.Dr. Turar KOYÇİYEV 

Kırgızistan

Prof.Dr. Turgut TOK

Türkiye

Prof.Dr. Uli SCHAMİLOGLU 

ABD

Prof.Dr. Vahit TÜRK 

Türkiye

Prof.Dr. Valentina TUGUJEKOVA

Hakasya

Prof.Dr. Vasili GAYFULİN 

Tataristan

Prof.Dr. Viktor BUTANAYEV 

Hakasya

Prof.Dr. Vladimer PAPAVA

Gürcistan

Prof.Dr. Zahid MEMMEDOV

Azerbaycan

Prof.Dr. Zakir MEMMEDOV

Azerbaycan

Prof.Dr. Zamira DERBİŞEVA 

Kırgızistan

Prof.Dr. Zekeriya KİTAPÇI 

Türkiye