Kongremiz Danışma Kurulu aşağıda bigilerinize sunulmuştur. 

 

Prof.Dr. Enver AYDOĞAN

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Fırat PURTAŞ 

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet YÜCE 

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Musa EKEN

Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa MİYNAT 

Celal Bayar Üniversitesi

Prof.Dr. Haluk BENGÜ

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç.Dr. Ferruh TUZCUOĞLU 

Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi

Doç.Dr. İbrahim AKIŞ 

Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doç.Dr. Kutluk Kağan SÜMER

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr. Kürşad GÜLBEYAZ

Muğla Üniversitesi

Doç.Dr. Leniyara SELİMOVA 

Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi

Doç.Dr. Mensur NUREDDİN 

Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Yrd. Doç.Dr. Abbas KARAAĞAÇLI

Giresun Üniversitesi

Metin KÜÇÜK 

İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri

Ergün ERBAY

Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri

Saadet Pınar YILDIRIM 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Müdürü