Kongre Düzenleme / Yürütme Kurulu
Prof.Dr. Enver AYDOĞAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Türkiye
Prof.Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi / Türkiye
Prof.Dr. Köksal ŞAHİN Sakarya Üniversitesi / Türkiye
Prof.Dr. Kutluk Kağan SÜMER İstanbul Üniversitesi / Türkiye
Prof.Dr. Bülent DERVİŞ Uluslararası Vizyon Üniversitesi / Kuzey Makedonya
Doç.Dr. Aybeyan SELİM Uluslararası Vizyon Üniversitesi / Kuzey Makedonya
Doç.Dr. Fariz AHMADOV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi / Azerbaycan
Doç.Dr. Muhammed Kürşat UÇAR Sakarya Üniversitesi / Türkiye
Doç.Dr. Oktay ÖZGÜL Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan
Doç.Dr. Suat KOL Sakarya Üniversitesi / Türkiye
Doç.Dr. Kamil TAŞKIN Sakarya Üniversitesi / Türkiye
Dr.Öğr.Üyesi Ali KIRKSEKİZ Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi / Türkiye
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf ALİYEV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi / Azerbaycan
Öğr.Gör. Neriman HANAHMEDOV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi / Azerbaycan
Mehmet Töre YILDIRIM Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı / Türkiye
   
21. Dönem Kongre Düzenleme / Yürütme Kurulu
Prof.Dr. Yücel GELİŞLİ Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof.Dr. Selami CANDAN Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof.Dr. Mahmut SELVİ Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof.Dr. Şaban ÇETİN Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof.Dr. Nezir TEMUR Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof.Dr. Fırat PURTAŞ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Türkiye
Doç.Dr Nazlı YÜCEL BATMAZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Türkiye
Ragıp AKYÜREK Genel Sekreter - Gazi Üniversitesi / Türkiye