Kongre, öncelik hakkı bildiri sahiplerinde olmak üzere, katılmak isteyen herkese açıktır. Kongreye katılan ve kayıt yaptıran herkese “katılım belgesi” verilir. Kongre’de bizzat bildiri sunan katılımcılara ise ayrıca bildirilerini sunduklarına dair sunum belgesi verilir. Kongre bildirilerinin “Kongre Kitabında” yer alması için; kongre kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması ve bildirinin kongrede muhakkak sunulmuş olması gerekir.

KONGRE KATILIM ÜCRETLERİ

Kongre Katılım Ücreti : 350 TL.

Kongre Katılım Ücreti (Bildirisiz, Misafir Katılımcı, Kongreye katılacak diğer yazarlar)       : 250 TL.

 

KONGRE BANKA HESAP BİLGİLERİ

Alıcı Hesap Adı: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İktisadi İşletmesi 

Banka Adı/Şubesi : Vakıfbank / Fatih Şubesi

IBAN No: TR76 0001 5001 5800 7287 8397 25

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR (Bu kısmı okumadan bildiri katılım ücretini yatırmayınız)

Kongre katılım bedeli hesaba yatırılırken, bildiri adı veya yazar adı değil; yalnızca bildiri kod numarasının (sisteme bildiri yüklendiğinde otomatik olarak yazarlara e-posta ile bildirilecek numaradır) açıklama kısmına yazılması gerekir.

Ücretlerin, en geç 27 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar belirtilen banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde bildirisi “sunulabilir” nitelikte bulunmuş olsa dahi katılımcıya “kabul yazısı” gönderilmeyecek ve bildirisi kongre programından çıkarılacaktır. Geç yatırılan ücretler iade edilmez.

Ücretlerini yanlış hesaba yatıran, eksik veya geç yatırdığı için bildirisi programdan çıkarılan, kesin kabullerin ilanından önce yatıran ancak sonra bildirisi reddedilen, ilandan sonra bildirisi reddedildiği halde ücreti yatıran, ücreti yatırdığı halde sonradan katılmaktan vazgeçen, kongreye hiç gelemeyen, kongreye geldiği halde bildirisini sunmayan yazar veya yazarlara katılım ücretleri iade edilmez ve bildirilerine kongre kitabında yer verilmez.

Bildiri yazarının veya yazarlarının kongre kurullarının herhangi birinde görev almaları katılım ücreti ödeme mecburiyetlerini ortadan kaldırmaz.

Bu kongre; kar amacı gütmeyen, Türk Dünyasının farklı bölgelerinden seçkin bilim insanlarının gönüllülük esasına göre katkı sağladığı ve Gaspıralı İsmail Bey'in "Dilde, fikirde, işde birlik" felsefesini amaç edinmiş bir kongredir.