Kongre, öncelik hakkı bildiri sahiplerinde olmak üzere, katılmak isteyen herkese açıktır. Kongreye katılan ve kayıt yaptıran herkese “katılım belgesi” verilir. Kongre’de bizzat bildiri sunan katılımcılara ise ayrıca bildirilerini sunduklarına dair sunum belgesi verilir. Kongre bildirilerinin “Kongre Kitabında” yer alması için; kongre kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması ve bildirinin kongrede muhakkak sunulmuş olması gerekir.

KONGRE KATILIM ÜCRETLERİ

Kongre Katılım Ücreti : 1.250 TL. / 40 $

Kongre Katılım Ücreti (Bildirisiz, Misafir Katılımcı, Kongreye katılacak diğer yazarlar)       : 1.250 TL. / 40 $

 

KONGRE BANKA HESAP BİLGİLERİ

Türk Lirası Hesap Bilgileri

Hesap Sahibi : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İktisadi İşletmesi
IBAN : TR 74 0001 5001 5800 7284 6141 23
Hesap Tipi : TL
Banka : Vakıfbank
Şube : Fatih Şubesi (S00099)
Hesap Numarası : 00158007284614123
Örnek Açıklamalar : TC Kimlik No, Ad Soyad, Katılımcı/Dinleyici, Bildiri No
12345678911, Muhammed Kürşad Uçar, Katılımcı, 25
12345678911, Muhammed Kürşad Uçar, Dinleyici
Not: Hesap adı yanlış girilmesi durumunda para transferleri hesaba ulaşmamaktadır. Bu sebeple hesap ismini yukarıdan kopyalamanız önerilir.

 

Amerikan Doları Hesap Bigileri

Hesap Sahibi : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İktisadi İşletmesi
IBAN : TR 77 0001 5001 5804 8020 9265 17
Swift Kodu : TVBATR2A
Hesap Tipi : USD
Banka : Vakıfbank
Şube : Fatih Şubesi (S00099)
Örnek Açıklamalar : TC Kimlik No, Ad Soyad, Katılımcı/Dinleyici, Bildiri No
12345678911, Muhammed Kürşad Uçar, Katılımcı, 25
12345678911, Muhammed Kürşad Uçar, Dinleyici
Not: Hesap adı yanlış girilmesi durumunda para transferleri hesaba ulaşmamaktadır. Bu sebeple hesap ismini yukarıdan kopyalamanız önerilir.

 
 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR (Bu kısmı okumadan bildiri katılım ücretini yatırmayınız)

Kongre katılım bedeli hesaba yatırılırken, bildiri adı veya yazar adı değil; yalnızca bildiri kod numarasının (sisteme bildiri yüklendiğinde otomatik olarak yazarlara e-posta ile bildirilecek numaradır) açıklama kısmına yazılması gerekir.

Ücretlerin, en geç 27 Eylül 2024 tarihi bitimine kadar belirtilen banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde bildirisi “sunulabilir” nitelikte bulunmuş olsa dahi katılımcıya “kabul yazısı” gönderilmeyecek ve bildirisi kongre programından çıkarılacaktır. Geç yatırılan ücretler iade edilmez.

Ücretlerini yanlış hesaba yatıran, eksik veya geç yatırdığı için bildirisi programdan çıkarılan, kesin kabullerin ilanından önce yatıran ancak sonra bildirisi reddedilen, ilandan sonra bildirisi reddedildiği halde ücreti yatıran, ücreti yatırdığı halde sonradan katılmaktan vazgeçen, kongreye hiç gelemeyen, kongreye geldiği halde bildirisini sunmayan yazar veya yazarlara katılım ücretleri iade edilmez ve bildirilerine kongre kitabında yer verilmez.

Bildiri yazarının veya yazarlarının kongre kurullarının herhangi birinde görev almaları katılım ücreti ödeme mecburiyetlerini ortadan kaldırmaz.

Bu kongre; kar amacı gütmeyen, Türk Dünyasının farklı bölgelerinden seçkin bilim insanlarının gönüllülük esasına göre katkı sağladığı ve Gaspıralı İsmail Bey'in "Dilde, fikirde, işde birlik" felsefesini amaç edinmiş bir kongredir.