Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi bildiri değerlendirme sürecinde destek veren alan editörlerimizin alanlara göre listesi aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

BAŞ EDİTÖR

Doç. Dr. Suat KOL

Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN

ALAN EDİTÖRLERİ

ALANLAR

EDİTÖRLER

Antropoloji

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

Arkeoloji

Dr. Öğr. Ü. Hacer ÇORUH

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr. M.Çağlar ÖZDEMİR

Doç. Dr. Ekrem ERDOĞAN

Coğrafya

Dr. Öğr. Ü. Muhammet KAÇMAZ

Çeviribilim

Dr. Öğr. Ü. M. Zahit CAN

Dr. Öğr. Ü. Filiz ŞAN

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doç. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU

Din Bilimleri

Prof. Dr. Abdülvahit İMAMOĞLU

Eğitim Bilimleri

Dr. Öğr. Ü. Dursun AKSU

Ekonomi

Doç. Dr. Selim İNANÇLI

Ekonometri

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Dr. Öğr. Ü. Nazan ŞAK

Dr. Öğr. Ü. Gökçe CANDAN

Felsefe

Doç. Dr. Tufan ÇÖTOK

Finans

Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK

Doç. Dr. Sinan ESEN

Girişimcilik ve Küçük İşletmeler

Doç. Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ

Hukuk

Doç. Dr. Hasan OKTAY

Dr. Öğr. Ü. Sevda Yaşar COŞKUN

İstatistik

Prof. Dr. Mustafa Cahit UNGAN

Doç. Dr. Nihal SÜTÜTEMİZ

Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Ü. Osman NACAK

Doç. Dr. Özer KÖSEOĞLU

Maliye

Prof. Dr. Habib YILDIZ

Dr. Öğr. Ü. Cahit ŞANVER

Muhasebe

Prof. Dr. Haluk BENGÜ

Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR

Pazarlama

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Psikoloji

Prof. Dr. Murat İSKENDER

Siyaset Bilimi

Doç. Dr. Köksal ŞAHİN

Dr. Öğr. Ü. Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE

Sosyoloji

Doç. Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Spor

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Tarih

Dr. Öğr. Ü. Selçuk URAL

Dr. Öğr. Ü. Gülin ÖZTÜRK

Töre Bilim ve Ahlaki Değerler

Doç. Dr. Fatma Gülay MİRZAOĞLU

Turizm

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY

Türk Dili

Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Türk Kültürü ve Sanatı

Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ

Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Murat ERCAN

Üretim

Dr. Öğr. Ü. Kamil TAŞKIN

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Ü. Adem AKBIYIK

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY