Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi bildiri değerlendirme sürecinde destek veren alan editörlerimizin alanlara göre listesi aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

BAŞ EDİTÖRLER

Prof. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN

Doç. Dr. Suat KOL

ALAN EDİTÖRLERİ

ALANLAR

EDİTÖRLER

Antropoloji

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

Arkeoloji

Dr. Öğr. Ü. Hacer ÇORUH

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Prof. Dr. M.Çağlar ÖZDEMİR

Prof. Dr. Ekrem ERDOĞAN

Coğrafya

Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ

Çeviribilim

Doç. Dr. M. Zahit CAN

Dr. Öğr. Ü. Filiz ŞAN

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Prof. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU

Din Bilimleri

Prof. Dr. Abdülvahit İMAMOĞLU

Eğitim Bilimleri

Prof. Dr. Aybala ÇAYIR

Dr. Öğr. Ü. Ali KIRKSEKİZ

Ekonomi

Prof. Dr. Selim İNANÇLI

Ekonometri

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Doç. Dr. Gökçe CANDAN

Doç. Dr. Nazan ŞAK

Felsefe

Doç. Dr. Tufan ÇÖTOK

Finans

Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK

Doç. Dr. Sinan ESEN

Girişimcilik ve Küçük İşletmeler

Doç. Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ

Hukuk

Prof. Dr. Halil KALABALIK

Dr. Öğr. Ü. Sevda Yaşar COŞKUN

İstatistik

Prof. Dr. Mustafa Cahit UNGAN

Prof. Dr. Nihal SÜTÜTEMİZ

Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Ü. Osman NACAK

Prof. Dr. Özer KÖSEOĞLU

Maliye

Prof. Dr. Habib YILDIZ

Doç. Dr. Cahit ŞANVER

Muhasebe

Prof. Dr. Haluk BENGÜ

Prof. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR

Pazarlama

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Psikoloji

Prof. Dr. Murat İSKENDER

Siyaset Bilimi

Prof. Dr. Köksal ŞAHİN

Doç. Dr. Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE

Sosyoloji

Doç. Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Spor

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Tarih

Doç Dr. Gülin ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Ü. Selçuk URAL

Töre Bilim ve Ahlaki Değerler

Prof. Dr. Fatma Gülay MİRZAOĞLU

Turizm

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY

Türk Dili

Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Türk Kültürü ve Sanatı

Prof.Dr. Kürşat GÜLBEYAZ

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Murat ERCAN

Üretim

Doç. Dr. Kamil TAŞKIN

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doç. Dr. Adem AKBIYIK

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY