Kongre Koordinatörü

Prof.Dr. A. Vecdi CAN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Kongre Koordinatör Yardımcısı (Balkanlar)

Prof.Dr. Abdulmecit NUREDDİN

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ

Kongre Koordinatör Yardımcısı (Asya)

Prof.Dr. Myrzaliev Bolat ATİMTAEVİCH

KAZAKİSTAN MİRAS ÜNİVERSİTESİ

Kongre Koordinatör Yardımcısı (Kafkaslar)

Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Kongre Sekreteryası

Prof. Dr. Köksal ŞAHİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Suat KOL

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ