Kongre Programı

Tarih
2018-09-04
Saat
08:00:00 - 09:00:00
Salon

.

Kongre Kayıt
09:00:00 - 10:00:00
Salon

Kongre Açılış Salonu

Açılış Pogramı

MİRAS ÜNİVERSİTESİ KONGRE AÇILIŞ
(Saygı Duruşu ve Milli Marşlar)

Prof. Dr. Bolat MİRZAYEV Miras Üniversitesi Rektörü  

Prof. Dr. Abdülmalik MİRZAYEV Miras Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Kongre Koordinatörü

Közhan YAZGAN Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı

Prof. Dr. Anar RZAYEV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sergey ZAHAROV Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Fadıl HOCA Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa YILDIZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN (teşrifleri halinde) Sakarya Üniversitesi Rektörü

Prof. Düsen KASEİNOV (teşrifleri halinde) TÜRKSOY Genel Sekreteri 

Ahmet Başar ŞEN (teşrifleri halinde) T.C. Taşkent Büyükelçisi

Nevzat UYANIK (teşrifleri halinde) T.C. Astana Büyükelçisi

10:00:00 - 10:30:00
Salon

.

Ara

Kahve Arası

10:30:00 - 12:00:00
Salon

Astana Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Mustafa ÜNAL
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN MORİTANYALI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL VE DİNİ HAYATI
 • Brahim salem MEiNATT
2 TüRKiYE, ABD VE İNGiLTERE'DE İLKOKUL TARiH ÖğRETiMi
 • Gülmisâl EMiROğLU
3 А. Яссауи ілімінің түркі руханиятында алатын орны //////// HOCA AHMET YESSEVi’NiN TüRK MANAViYATıNDAKi YERi
 • LazIza NURPEIIS
4 ORTA ASYA'DA NAKşiBENDîLiK VE MANEVi EğiTiM SüRECiNDE OKUTULAN ESERLER (SOVYETLER BiRLiği DöNEMi)
 • MaIramkan ISABAEVA
5 EVRENSEL DİNLERİN MİLLİLİĞİ (TÜRK-İSLAM DÜNYASI ÖRNEĞİ)
 • Mustafa ÜNAL
6 Токсоплазма қарапайымдыларының таралуын антидені бейтараптау реакциясымен зерттеу
 • Khalila N.N.
 • Bayseitova N.M.

Ankara Salonu


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Nuri YAZICI
Bildiri Başığı Yazarlar
1 M. KÂZIM KARABEKİR PAŞA’NIN VEFATININ KAMUOYUNDAKİ YANKILARI (VEFATıNıN 70. YıLDöNüMü ANıSıNA)
 • Nurİ YAZICI
2 HÂREZMŞAHLAR HANEDANININ SON ŞEHZÂDELERİNDEN GIYÂSEDDİN PÎRŞAH (ö. 1228)
 • Meryem GüRBüZ
3 JEOPOLİTİK GERÇEKLİK VE KIBRIS’IN JEOPOLİTİK KONUMU
 • Yüksel BAYıL
 • Süleyman ÜNüVAR
4 BİR YABANCI GÖZÜYLE TÜRKLER: BURSA MEKTUPLARı
 • Nuray ÖNDER
5 XIX. YÜZYIL SONLARINDA AZERBAYCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN MİSYONER OKULLARINDAN BİRİSİ: GORİ SEMİNARYASI
 • Vefa KURBAN

Aşkabat Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Tahir AKGEMCİ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 MUHACERETTEKİ TÜRKİSTANLILARIN BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ÇIKARDIKLARI GAZETE VE DERGİLER
 • Genç osman GEÇER
2 HüSEYiN NiHAL ATSıZ'ıN "BOZKURTLAR" ROMANıNDA DEDE KORKUT HiKâYELERiNiN İZLERi.
 • Yerzhan ARGYNBAYEV
3 TÜRK HALKLARININ HAYATINDAKİ DUA VE DUANIN GÜÇÜNE HALKIN İNANCI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
 • Elmira HURiBAEVA
4 FUZûLî DiVANı'NDAN HAREKETLE KLASiK TüRK ŞiiRiNDE SU KüLTü
 • Handan BELLİ

Bakü Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 İNTERAKTİF BEYAZ TAHTANLARI KULLANARAK YABANCI DİLLERİ ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ
 • Caprielova AS
 • Pushko NA
2 YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİNİN YENİLİKÇİ YÖNTEM VE YAKLAŞIMLARI
 • Syrlybaeva EM
 • Kemekbaeva LM
3 RUSYA'DA SOVYET DöNEMiNDE EğiTiM
 • Autbekova R.T.
4 GELECEğiN öğRETMENLERiNiN iLETişiM KüLTüRü OLUşUMUNUN PEDAGOJiK-PSiKOLOJiK SORUNLARı
 • Maillybaeva L.S.
5 EğiTiM SüRECiNDE çEşiTLi çEVRiMiçi PLATFORMLARıN KULLANıM öZELLiKLERi
 • Ignasova LV 
 • Zhukova TA 
 • Tizizbayev EJ 
6 UZAKTAN EğiTiM içiN BiR ELEşTiREL DEğERLENDiRME SiSTEMiNiN TANıTıLMASı
 • Zhanaliyeva RN
 • Torsykbayeva B.B. 
 • zhientaeva B.
 • Kayybayeva A.B.

Bişkek Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Hüsamettin İNAÇ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 SURİYE İÇ SAVAŞINDA İRAN VE TÜRKİYE’NİN SOSYO-POLİTİK VE STRATEJİK MUKAYESESİ
 • HÜsamettİn İNAÇ
2 TüRKiYE’NiN ALGı OPERASYONLARıYLA İMTiHANı: ZEYTiN DALı OPERASYONU
 • HÜsamettİn İNAÇ
3 KIRGIZİSTAN’ IN YENİ DÖNEMDEKİ DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİ
 • Halil ŞENGüL
4 TÜRK DÜNYASINDA DIŞ POLİTİKA TERMİNOLOJİSİNDE BİRLİK ÜZERİNE
 • Yalçın SARIKAYA
5 AZERBAYCAN’IN ARAP BAHARI SÜRECİNDEKİ TUTUMU
 • Gül SARIKAYA
6 TüRK-İRAN İLişKiLERiNiN ORTADOğU BöLGESiNE ETKiLERi
 • Bülent UğRASıZ

Taşkent Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 FONKSİYONEL-SEMANTİK ALAN ALANININ YAPISI
 • Zhumagulova GK
 • Salybekova F.M.
2 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA TRILINGUAL ÖĞRENİMDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN ROLÜ
 • Nurlybekova AB
 • Polatova S.D. 
3 KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ (CRİMİNOLOJİK VE CEZA HUKUKİ YÖNLENDİRMELERİ) FRAUD MEVZUATINA KARŞI MÜCADELE SORUNLARI
 • Imashev B.E.
4 IP TELEFON TABANLı iLETişiM
 • Kozhabekov EA
5 BiLGi GüVENLiği SAğLAYAN şiFRELEME SiSTEMLERiNiN TASARLANMASı VE BiRLEşTiRiLMESi YöNTEMLERi
 • Duisenov N.ZH. 
 • Saidrasulov SS
 • Rassahodjaev BS
6 ENDüSTRiYEL SüREçLERiN BiLGi SiSTEMLERi iLE POLiMERiZASYONU
 • Ospanova AO
 • Koshkinbayeva M.ZH.
12:00:00 - 14:00:00
Salon

.

Öğle Yemeği

Miras Üniversitesi 

14:00:00 - 15:30:00
Salon

Astana Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Mehmet YÜCE
Bildiri Başığı Yazarlar
1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE ENERJİ BAĞLAMINDA KAZAKİSTAN’DA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKALARI VE TEŞVİKLERİ
 • Ayşe YİĞİT ŞAKAR
2 TÜKENMİŞLİK HİSSİ VE MUHASEBE DERSLERİNDEKİ DÜŞÜK BAŞARI DÜZEYİ : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
 • Engin DiNç
 • Esra ATABAY
3 YEşiL BüYüME VE YEşiL FiNANS
 • Nurhan AYDIN

Ankara Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Mehmet Müjdad ŞAKAR
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRK İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞÇİLERİN HAKLARI VE YARGITAY UYGULAMASI
 • Mehmet müjdad ŞAKAR
2 AHMET YESEVÎ’NİN HİKMETLERİNDE ADALET KAVRAMI
 • Namık NAS
3 TüRK HUKUKUNDA EVLiLiKTE MAL REJiMi
 • İhsan ERDOğAN
4 ULUSLARARASI HUKUK METİNLERİNDE EŞDEĞERLİK SAĞLAMA YÖNTEMLERİ
 • Abdülmecit NUREDiN
5 KENTE KARŞI SUÇ TÜRÜ OLARAK YASADIŞI YAPILAŞMA
 • Emina KARO

Aşkabat Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KARışıK TiP DENKLEMLER içiN SıNıR DEğER PROBLEMLERiNiN YENi SıNıF ÇöZüMLERiNiN ÖZELLiKLERi
 • Rogovoy AV
 • Karasheva K.
2 PERiYODiK VE AKış TüBüLER REAKTöRLERDE AGREGASYON İşLEMLERiNi SiMüLE ETMEK içiN STOKASTiK KAFES MODELLERi
 • Muratov A.Ş. 
 • Musabekova LM
3 LASTiK DAiRESEL SiLiNDiR TABAKASıNıN SiMETRi KOVANı BOYUNCA DURAğAN OLMAYAN SALıNıMLARıN ViSKOZ AKışKANLA DOLDURULMASı üZERiNE çALışMA
 • Uralov BK 
 • Saidullaeva NS
4 İKiNCi TEPE PROBLEMiNDE PASiF OLARAK YER DEğişTiREN BiR CiSMiN DiFERANSiYEL DENKLEMLERiNiN PERiYODiK çöZüMLERi
 • Utenov NM 
 • Japbarov SA 
5 KARATAU'DA HAYVANCıLıK ANTEPFıSTığı YUVALARı
 • Tore N.
 • Tolemis E.
6 ARAL EKOSiSTEMiNDE HAVUç KOYUN YETişTiRMENiN ETKiLi YOLLARı
 • Asylbekov B.ZH
 • Yermekbayeva R.J
 • Bozhjanov B.ZH
 • muslimova ZH

Bakü Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 MESLEKİ GELİŞTİRME TEKNOLOJİSİNDE EĞİTİMDE ÖNEMLİ ÖĞRENCİ FAALİYETİ
 • Akberdieva DA
 • Abdullina ZH.
2 YENİLİKLERE İLİŞKİN PEDAGOJİK UYGULAMA
 • Kozbagarova B.S. 
 • Stycheva O. A. 
3 EğiTiM TEKNOLOJiLERi BöLüMü: TEKNOLOJi VE UYGULAMALı TEKNiKLER
 • Sevryukova VA
 • Zhusipova AA
4 GELECEKTEKi öğRETMENLERi YENiLiKçi FAALiYETE TEşViK ETMEK
 • Sikimbayeva AB
5 KişiSELLEşTiRiLMiş TEKNOLOJiLER üZERiNE KiMYA EğiTiMi
 • Zhanaleyeva RN
 • Dzhankuldaeva GA
6 KAZAKiSTAN CUMHURiYETiNDE EğiTiMiN MODERNiZASYONU, SORUNLARı VE PERSPEKTiFLERi
 • Zhanalieva RN
 • Kistaubaeva DM
 • Zhakipbekov BA

Bişkek Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KAZAK EL SANATLARıNDAKi RENKLER
 • Ilyaev SG
2 KAZAK ULUSAL SANATıNıN GOBLENiNiN GELişiMi, YARATıLış YOLLARı VE YERi
 • Muratbaev AT
 • Kuanyshbekova М.А.
3 İç MEKAN TASARıMı VE İç MEKAN TASARıMı VE BAYıNDıRLıKLARıNDA MODERN MALZEMELER
 • Davletkanova ZR
 • Pishcheva AD
4 KAZAK EL SANATLARıNıN ULUSAL MiRASı DOMBRA
 • Nurtaev YU.A.
5 KAZAKiSTAN MiMARiSiNiN OLUşUMU VE GELişiMi
 • Temirbekova RK
6 KAZAK HALKıNıN öNEMLi BiR ETNOGRAFYA KAYNAğı OLAN TüRKiSTAN KOLEKSiYONU
 • Beisenbaev MA
 • Kosanbaev SK

Taşkent Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Enver AYDOĞAN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRKIYE VE ORTA ASYA ÜLKELERINDE GAYRIMENKUL DEĞERLEME YÖNTEMLERI
 • Makhpiratkhon ABDUKHALILOVA
 • Luiza KHAMRABAEVA
2 TÜRKİYE’DE VE KAZAKİSTAN’DA KULLANILAN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİNİN VE VERGİ UYGULAMALARININ KIYASLANMASI VE ORTAK KULLANILABİLİNİR YENİ MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE VERGİ UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • Coşkun ATAYETER
 • Murat KARAHAN
 • Yaşar EDE
 • Mehmet ali ÇOBAN
3 İSLAMi BANKACıLığıN; ROLü, DüNü, BUGüNü VE GELECEği
 • Mehmet YEşiLYAPRAK
4 ENTEGRE RAPORLAMA VE ULUSLARARASı ENTEGRE RAPORLAMA ÇERçEVESiNiN UYGULANABiLiRLiği
 • Saime ONCE
 • Aysel GüNEY
 • Ümmühan ASLAN
5 GELECEGiN MUHASEBESiNE HAZıR MıYıZ?
 • Ummuhan ASLAN
 • Saime ONCE
 • Aysel GUNEY
6 İşYERi ARKADAşLığıNıN BiLGi PAYLAşıMıNA ETKiSiNDE ÖRGüTSEL VATANDAşLıK DAVRANışıNıN ROLü
 • Ayşe nurefşan YÜKSEL
 • Enver AYDOĞAN

Lefkoşa Salonu (Sanal Sunum Oturumu)


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Suat KOL
Bildiri Başığı Yazarlar
1 AZERBEYCANLI FUTBOL TARAFTARLARININ FUTBOL TAKIMLARINA VE LİSANSLI ÜRÜNLERE YÖNELİK TUTUMLARI VE EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • Sabir ABDULLAYEV
 • Nilgün SARIKAYA
2 İSTANBUL’DA YAŞAYAN KAZAKLAR VE ULUSÖTESİ BAĞLARI
 • Aray RAKHiMZHANOVA
3 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AÇISINDAN PAYDAŞLARIN ETKİNLİĞİ
 • Mehmet YÜCE
 • Muhammed ÇELiK
4 TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR
 • Mehmet YÜCE
 • Neslİhan KIZILER
15:30:00 - 16:00:00
Salon

.

Ara

Kahve Arası

16:00:00 - 17:30:00
Salon

Astana Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Turgut TOK
Bildiri Başığı Yazarlar
1 HOCA AHMET YESEVİ’NİN DÜŞÜNCESİNDE AKIL, RUH VE NEFS KAVRAMLARI
 • İsmail YAKIT
2 TüRKiYE’NiN SOSYAL BiLiMCiLERi KAZAKiSTAN’A NE KADAR İLGiLi? LiSANSüSTü TEZLER ÜZERiNDEN BiR ARAşTıRMA
 • Yasİn ŞEHİTOGLU
3 BiZE AiT BiLME BiçiMi OLABiLiR Mi? AHMET YESEVi DOLAYıMıNDAN BiR ÇöZüMLEME
 • Hasan TUTAR
 • Ferruh TUZCUOĞLU
 • Nevzat ŞAHİN
4 YESEVİ SÜREĞİNİN BALKANLARDA İZLERİ
 • Turgut TOK
5 TüRKiSTAN TARiHi İçiN ÖNEMLi BiR KAYNAK: TURKESTANSKiY SBORNiK (TüRKiSTAN MECMUASı)
 • Cengiz BUYAR

Ankara Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KIRGIZ CUMHURİYETİ’NDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • Aslı ERGEZER
2 SOğUK SAVAş SONRASı ABD’NiN ORTA ASYA POLiTiKASıNDA KıRGıZiSTAN’ıN YERi VE ÖNEMi
 • Cholpon KAMBAROVA

Aşkabat Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 Келер чактын изилдениш тарыхынан
 • Aycamal SULTANOVA
2 “КОРКУТ АТА” ДАСТАНЫ МЕНЕН “МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР
 • Venera ANARBEKOVA
3 Кыргыз-киргиз, хакас-хягас
 • İbragim ABDUVALiEV
4 ТҮРКИЯДАҒЫ ҚАЗАҚТАР – ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ
 • Nurlan BAiGABYLOV
5 ETNiK KüLTüRLü BiR KişiLiK OLUşUMU içiN DiDAKTiK KOşULLAR
 • Smanov IS
6 ASKERi KOLEKSiYONUN MATERYALLERi TEMELiNDE GELENEKSEL YAşAM BiçiMiNiN VE NAMAD HAYATıNıN TANıMı
 • Sabitov T.ZH.
 • Abduhaimov EF

Bakü Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Alparslan CEYLAN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ERKEN DÖNEM ŞİFRELERİ KAYA RESİMLERİ
 • Alpaslan CEYLAN
2 DOĞU ANADOLU’DA BULUNAN BAZI TAŞ HEYKELLERİN ORTA ASYA’DAKİ ÖRNEKLERİ İLE MUKAYESESİ
 • Nezahat CEYLAN
3 TÜRK HAKLARI VE KIRGIZ TÜRKLERİNDE KULLANILAN HALK HEKİMLİĞİ TERİMLERİ
 • Elmira HURiBAEVA
4 KAZAK TÜRKLERİNİN DÜĞÜN GELENEĞİ BAĞLAMINDA İCRA EDİLEN MÜZİKLER VE RİTÜEL ÖRNEKLERİ
 • Halil ÇETİN
5 MUHAMMED İKBAL’İN TÜRK INKILABINA DAİR GÖRÜŞLERİ
 • Çiğdem KIRANŞAN
6 BABURLU KAYNAKLARINDA HAZARALAR
 • Neslihan DURAK

Bişkek Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Gülfidan BARIŞ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 SOSYAL MEDYA’NıN TüKETiCi DAVRANışLARıNA ETKiSi: KıRGıZiSTAN’DAKi SOSYAL MEDYA KULLANıCıLARı ÜZERiNE BiR ARAşTıRMA
 • Çağrı ERGEZER
 • Gülzat TAşKULOVA
2 KIRGIZİSTAN’DA KULLANILAN E-ÖDEME SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ELCOM ÖRNEĞİ
 • Aydın volkan BOZKURT
3 HiZMET SUNUMU SüRECiNDE ÇALışAN GüLüMSEMESi iLE MüşTERi MUTLULUğU, BAğLıLığı VE DUYGU BULAşıMı İLişKiLERi
 • Gülfidan BARIŞ
4 AZERBEYCAN, GüRCiSTAN, KAZAKiSTAN, KıRGıZiSTAN, TACiKiSTAN, TüRKiYE VE ÖZBEKiSTAN ÜLKELERiNiN BAZı İYi YöNETişiM İLKELERi AçSıNDAN DEğERLENDiRiLMESi
 • Muammer TEKEOğLU
 • Hakkı ÇiFTçi
5 TüRK DüNYASıNıN DüNYA TiCARETiNDEKi YERi: MEVCUT DURUM VE ARZULANAN GELECEK
 • M.Şükrü AKDOĞAN

Taşkent Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. A. Asuman AKDOĞAN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 YÖNETİM İLİŞKİLERİNDE ENTELEKTÜELLERİN ROLÜ VE SULTAN GALİYEV MODELİ
 • Feyzullah EROğLU
 • Şeyma EROğLU
 • TuĞÇe KESKiN
2 GiRişiMCiLiK ÖYKüLERiNDE REKABET STRATEJiLERiNiN ANALiZi
 • Ayşe İRMiş
 • Şeyma gün EROğLU
3 İş YAşAMıNDA YAPıLAN AYRıMCıLıKLAR: ÇALışANLARıN YöNETiCiLERiNiN, ASTLARıNıN VE ÇALışMA ARKADAşLARıNıN CiNSiYETLERiYLE, YAşLARıYLA VE EğiTiM DURUMLARıYLA İLGiLi AYRıMCıLıKLARı VE AYRıMCıLıK YAPMA NEDENLERiNiN ANALiZi
 • Serap BENLiGiRAY
 • Harika ÖZKAN
4 SOSYAL KıYASLAMANıN ALGıLANAN ÖRGüTSEL DESTEğE ETKiSiNDE ÖRGüTSEL ADALET ALGıSıNıN ROLü
 • Enver AYDOğAN
 • Gökhan KENEK
5 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK iLE BAğLAMSAL PERFORMANS ARASıNDAKi İLişKiDE AHLAKi KiMLiK ALGıSıNıN ARACıLıK ROLü
 • A.asuman AKDOĞAN
 • Ayşe CİNGÖZ
 • Onur KÖKSAL
6 KıSA MOLALAR ÖLçEğiNiN TüRKçE UYARLAMASı VE ÜRETKENLiK KARşıTı İş DAVRANışLARı iLE KıSA MOLALARıN İLişKiSi: AMPiRiK BiR ÇALışMA
 • Burçak YAKIN
 • Enver AYDOĞAN

Lefkoşa Salonu (Sanal Sunum Oturumu)


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Suat KOL
Bildiri Başığı Yazarlar
1 RUSYA TARİHİNDE İKİ İSYAN: RAZİN VE PUGAÇEV İSYANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • Yüksel BAYıL
 • Süleyman ÜNüVAR
2 TüRKiYE’DE KAMU POLiTiKASı AKTöRü OLARAK İş DüNYASı VE İşGüCü
 • Elvettin AKMAN
 • Cenay BABAOğLU
 • Ferruh TUZCUOğLU
3 KAMU POLiTiKALARıNDA SAVUNUCULUK YAKLAşıMı
 • Cenay BABAOğLU
 • Ferruh TUZCUOğLU
 • Elvettin AKMAN
4 RUS DIŞ POLİTİKASINDA SİYASAL İLETİŞİM VE KARAR ALMA MEKANİZMASI
 • Giray saynur DERMAN
5 BİR LİDER OLARAK İSMAİL ENVER PAŞA: BELGE İNCELEMESİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA
 • Ali erdi KARABALıK
 • Oktay KOç
17:30:00 - 18:00:00
Salon

.

Ara

Kahve Arası

18:00:00 - 19:30:00
Salon

Astana Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 HAZAR BÖLGESİNDE TÜRKIYE’NIN JEOPOLITIK ÖNEMI
 • Yerkinay ONGAROVA
2 UYGUR MEşREPLERiNiN MüZiK YöNüNDEN İNCELENMESi
 • Erdem ÖZDEMiR
3 İDİL-URAL TATARLARI VE KAZAKLARIN KARDEŞLİĞİ
 • Aigul KABiROVA
4 KAZAKİSTAN'DAKİ İDİL-URAL TATARLARI'NIN KÜLTÜR MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERİN FAALİYETLERİ
 • RadIk GARAEV
5 DOğU TURKiSTAN SORUNUNA YöNELiK EKONOMi-POLiTiK BiR ANALiZ
 • Aidai OMURBEKOVA

Ankara Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 кылым казган Кыргыз тарыхчылары (1-муун)
 • Jenişbek DUYşEEV
2 «Манас» эпосунда кыргыз элинин ырым-жырымдарынын чагылдырылышы (Түлөө берүү ырымы боюнча)
 • Mölmöl CUSUPOVA
3 XVIII - XIX кылымдардагы түштүк кыргыз урууларынын курамы “Сол канат” кыргыз уруулары
 • Гулнора Анарбаева
4 QAJAI'NIN DENEYİMLERİNİN SONUÇLARI
 • Abralieva B.K.
 • Tajibayeva ZH.SH.
5 ORTAçAğ VE ORTA ÇAğ ARAşTıRMACıLARıNıN YAZıLARıNDA TüRK HALKLARıNıN KüLTüR VE YAşAM BiçiMLERiNiN TANıMı
 • Sultanova VI
 • Berdibekova GS
6 RENE GENON'UN çALışMALARıNDAKi SORULAR VE DENEYiMLER
 • Sabitov T.ZH.
 • Shintayeva F.E.

Aşkabat Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ÖğRENCiLERiN ARAşTıRMA NESNESi OLARAK BiLişSEL BAğıMSıZLığı
 • Arymbaeva K.M.
2 ÖğRENME SüRECiNDE KişiLiK iLişKiLERiNiN öZELLiKLERi
 • Nuridinova GA
3 PHYCOLOGO - PEDAGOJiK KOşULLAR
 • Gurbanova AA
 • Nazarova G.ZH.
4 MODERN DöNEMDEKi KıZLAR TARAFıNDAN SOSYAL VE PEDAGOJiK çALışMALARDA MiLLi GELENEKLERiN KULLANıMı
 • Kuanyshova S.
 • dosbenbetova A.SH.
5 NiTELiKSEL EğiTiM, KAMU BiLiNCiNiN MODERNLEşMESiNiN öNEMLi BiR PARçASıDıR
 • Kabelbekova AT
 • Abdibaeva M.М.
6 PEDAGOJiK BECERi, BiLGi KALiTESiNiN KAYNAğıDıR
 • Akmyrza Z.

Bakü Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 GELECEK UZMANLIK YETENEKLERİNİN TANIMI BİLGİ FORMU PSİKOLOJİK NOKTASI
 • Makulbek A.B.
 • Egemberdieva Z.M.
2 MORAL EĞİTİM SORULARI
 • Alieva GA
 • Userbaeva MA
 • Duşanova K.A.
3 DUYGUSAL GENişLiK VE RENKLERiN KARşıLAşTıRMALı ANALiZi.
 • Kalzhanova A.K.
4 OKUL çOCUKLARıNıN OKULA UYUMUNUN PSiKOLOJiK öZELLiKLERiNi iNCELEMEK
 • Isabaeva A.S.
5 BiR PSiKOLOGUN OKULDAKi DAVRANışıNıN öZELLiKLERi
 • Ospankhanova SE
6 M. MUKANOV'UN ETNOPSiKOLOJiYE KATKıSı
 • Daulet TK

Bişkek Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 MODERN DöNEMDE MODERNiZMiN OLUşUMUNDA ETNiK TOLERANS
 • Kornilko I.A.
2 KAPSAYıCı EğiTiMDE ETKiLEşiMLi YöNTEMLERi KULLANARAK öğRENCiLERiN BiLişSEL NiTELiKLERiNi ARTTıRMAK
 • Omarova G.A.
3 GENç öğRENCiLERiN EğiTiMiNDE BiLişSEL FAKTöRü GELişTiRME SORUNLARı
 • Utebaeva AT
4 KAZAK HALKıNıN GELENEKLERi TEMELiNDE AiLE OLUşUMUNUN öZELLiKLERi
 • Atemova K.T.
5 OKUL çOCUKLARıNıN DiL BiLiNCiNDE AFET FONUNUN işLEYişi VE DöNüşüMü
 • Mezentseva ES
6 ÜNiVERSiTELERiN KüRESEL EKOLOJiK PROBLEMLERiN öğRETiLMESiNE KARşı TUTUMU
 • Koblanova ON

Taşkent Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KAZAKiSTAN CUMHURiYETi EKONOMiSiNiN DüZENLENMESi içiN FiNANSAL KREDi VE BüTçE MEKANiZMALARıNıN GELişTiRiLMESi
 • Azhibekova A.D. 
 • Turdalieva U.N.
2 OTEL İşLETMELERiNDE MUHASEBE VE DENETiM ÖZELLiKLERi
 • Turebaeva ZH.K
 •  kenenbaeva Z.M.
3 KAZAKiSTAN CUMHURiYETiNDE ÇEVRE DENETiM MEKANiZMALARı
 • Abilgazieva J.E.
 • Zhazdykbaeva, D.P.
4 MALLARıN ETKiN MUHASEBE SiSTEMi
 • Abilgazieva J.E. 
 • Khodzhabaeva A.P.
5 PiYASA YAPıSıNıN PAZARLAMA ANALiZi
 • Kupeshev A.SH
 • Baygusheva A.N.
6 YAşLı iHMALKAR SALUSHi içiN AşıLAR
 • Khalila AN
 • Saparbekov A.

Lefkoşa Salonu (Sanal Sunum Oturumu)


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Suat KOL
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE İLİM VE İRFAN DİYARI: BUHARA VE SEMERKAND
 • Şevkiye KAZAN NAS
2 ÖZBEK TüRKçESiNDE ÖZNE SıFAT FiiLLi YAPıLAR ÜZERiNE DiLBiLiMSEL BiR YAKLAşıM
 • Yasin KARADENİZ
3 İRAN TüRKMENLERiNDE ŞAMANiZM VE ŞiFACıLıK
 • Zeynep YıLDıRıM
4 KLÂSİK TÜRKMEN EDEBİYATI ŞAİRİ VE FIKRA TİPİ MÄMMETVELİ KEMİNE
 • İhsan KALENDEROğLU
 • Yerzhan ARGıNBAYEV
5 “TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ” NE YÖNELİK KURUMSAL BİR ÖNERİ: ÜNİVERSİTE OMBUDSMANLIĞI
 • Köksal ŞAHiN
 • Özer KöSEOğLU
20:00:00 - 22:00:00
Salon

.

Akşam Yemeği

Miras Üniversitesi 

2018-09-05
Saat
08:30:00 - 10:00:00
Salon

Astana Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KAZAKiSTAN'ıN MODERN EKONOMiSi: KüRESELLEşME VE EKONOMiNiN GELişiMi
 • Zhakeshova A.P. 
 • Koptaeva G.P.
2 KAZAKiSTAN'ıN HAFiF SANAYiNiN GELişiM DURUMU
 • Niyazbekova R.K.
 • Durru OğUZ
3 Тұңғыш тоғышарларға қарсы вакцинаның алынуы
 • Khalila N.N.
 • Suleimenova M.T.
4 5В011200-Химия және 5В011300-Биология мамандықтарын даярлау жүйесіндегі іс-тәжірибелерді ұйымдастырудың негізгі мәселелері
 • Kuanyshova S.
 • Ungarbaeva A.S.
 • Polatbekova G.A.
5 Показатели молочной продуктивности полиморфных белковых систем и их изменчивость у животных с различными комплексными генотипами
 • Akhmetov B.
 • Eskara M.A.
6 Систематизация медоносных пчел южного региона Казахстана
 • Syrmanova KK,
 • Kaldybekova ZH.B.
 • Botaşev ET.
 • Agabekova AB
 • Kemalov A.F.

Ankara Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ÇEVİRİ GELİŞTİRME
 • Sapabekova NB
 • Rysbekova NK
2 KAZAKçA VE İNGiLiZCE DiL BiRiMLERiNiN KARşıLAşTıRMALı ANALiZi
 • Shoymanova MB
 • Mamadalieva YU.A.
3 RUS DiLiNiN çOğUL ODAKLı iSiMLERi OLGUSU
 • Kadeeva M.I.
4 TASARıMDA MODERN STiLiSTiK TRENDLERiN ANALiZi
 • Skorikova N.N.
5 SPOR üRüNLERiNDE SANATSAL işLEM
 • Minigulova MR
6 ATIK KAPASİTESİ YOL TARİHİ
 • Meyrkulova GD

Aşkabat Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TüRKiYE VE KAZAKiSTAN ORTAOKULLARıNDAKi BiLişiM TEKNOLOJiLERi DERSi ÖğRETiM PROGRAMLARıNıN KARşıLAşTıRıLMASı
 • Ali KIRKSEKİZ
 • Mardan TASHBAY
 • Mübin KIYICI
2 TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRMESİ SÜRECİNDE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİN YERİ VE ÖNEMİ
 • Hayatİ BEŞİRLİ
3 ERKEN ÇOCUKLUK EğiTiMi: KAZAKiSTAN TüRKiYE KARşıLAşTıRMASı.
 • Suat KOL
4 MUHASEBE EğiTiMiNDE MiZAH KULLANıMı
 • Ahmet vecdi CAN
5 MUTFAK, YEMEK VE TOPLUMLAR ARASI ETKİLEŞİM
 • Hayatİ BEŞİRLİ

Bakü Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ŞiRKETiN TiCARi FAALiYETLERiNiN iYiLEşTiRiLMESiNDE işLEVSEL MALiYET ANALiZiNiN ROLü
 • Zhakipbekova S.
 •  pazilov G.A.
2 KAZAKiSTAN'DA TAHViL PiYASASıNıN öZELLiKLERi
 • Abdyzhapparov A.T.
 • Abdurazakov N.S.
3 BiR BüTüN OLARAK FiNANSAL PiYASA GELişiMiNiN öZELLiKLERi
 • Taybek ZH.K.
 • Agniyazov B.E.
4 BANKACıLıK SiSTEMiNDE YENi SiSTEM
 • Taybek ZH.K. 
 •  mamutova K.K.
5 GiYSiLERiN MARKALANMASı
 • Borodulina L.YU.
6 MiMARi TASARıM NESNELERiNiN PROJELENDiRiLMESiNDE EKOLOJiK TURiZMiN VARLığı
 • Rafikova NV

Bişkek Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 İLKöğRETiMDE OKUMA DERSLERiNDE ESTETiK EğiTiMiN öRGüTLENMESiNiN PEDAGOJiK KOşULLARı
 • Tagarova TG
 • Zulfirova M.H.
2 KüçüK VE ORTA öLçEKLi işLETMELERDE GiRişiMCiLiğiN GELişTiRiLMESi VE UYARıLMASıNıN MEKANiZMASıNıN TEMELLERi
 • Kamalov AA
 • Shynet GG
3 KıRSAL KESiMLERDE KAMU EKONOMiSi GELişiMiNiN iYiLEşTiRiLMESi içiN YOL TARiFi
 • Shinet GG
 • Beisenova MU
4 İNOVASYON öNGöRü PROJELERi TEMELiNDE işLETMELERiN REKABET GüCüNüN öRGüTSEL BiR MODELiNiN OLUşTURULMASı
 • Zhusipova EE
 • Agabekova GN
5 KAZAKiSTAN CUMHURiYETi'NiN SOSYO-EKONOMiK MODERNiZASYONU VE SiYASi DEMOKRATiKLEşMESi BAğLAMıNDA KAMU HiZMETi SiSTEMiNiN GELişMESi SORUNLARı
 • Beisebayeva SB
 • abdrasilova BK
6 CENOFLORA VE TAVOLGACVET'iN NüFUSU KüçüLDü
 • Tazhieva A.
 • Zharylkapov I.

Taşkent Salonu


Oturum Başkanı:
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KAZAKİSTANIN YÜKSEK KURUMLARINDA EĞİTİM EĞİTİMİ
 • Kozhanov S.N.
 • Kudaibergenova M.R.
2 YABANCI DİLLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE LAKUTLARIN BELİRLENMESİNİN ÖZELLİKLERİ
 • Abdullina D.S.
 • Makhanova ZH.K.
3 MODERN YORUMLAMA VE ÇEVİRİDE METİN ÇEVİRİSİ GÜVENİLİRLİĞİ
 • Abdizhapparova G.T. 
 • Alimzhanova F.B.
4 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA AKTİVİTELERİNİN KULLANIMI
 • Abramova GI
 • Kaldykozova SE
 • Alikulova K.
5 İNGİLİZ DİL ÖĞRETMENLERİNDE İŞBİRLİĞİ
 • Jazibaeva B.E.
 • Usmanova H.D.
6 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL KLASÖRLERİNDE OKUMA ÖĞRETİMİNİN ÖNKOŞULLARI
 • Efremova N.Y.
 • Kostin V.I.
10:00:00 - 12:00:00
Salon

.

Gezi

Türkistan Yolculuğu

12:00:00 - 13:30:00
Salon

.

Öğle Yemeği

Ahmet Yesevi Üniversitesi 

13:30:00 - 14:00:00
Salon

.

Sergi
TÜRKSOY 25. YIL SERGİSİ Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi Fuaye Alanı
14:00:00 - 14:30:00
Salon

.


HOCA AHMET YESEVİ'NİN İZİNDE

Prof.Dr. Musa YILDIZ
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

14:30:00 - 16:00:00
Salon

.

Bildiri Sunumu

TÜRKSOY 25. YIL ÖZEL OTURUMU

Prof.Dr. Fırat PURTAŞ (Moderatör)
Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı

Konuşmacılar

Janseyit TUYMEBAYEV
Türkistan Valisi

Prof. Düsen KASEYİNOV
Türksoy Genel Sekreteri

Prof.Dr. Musa YILDIZ 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

16:00:00 - 19:00:00
Salon

.

Gezi

Türkistan Gezisi

19:00:00 - 21:00:00
Salon

.

Akşam Yemeği

VALİLİK / TÜRKSOY

21:00:00 - 23:00:00
Salon

.

Gezi

Çimkent Yolculuğu

2018-09-06
Saat
08:00:00 - 10:30:00
Salon

.

Gezi

Taşkent Yolculuğu

10:30:00 - 12:30:00
Salon

.

Kapanış Konuşmaları

KONGRE KAPANIŞ PANELİ (Ali Şir Nevai Üniversitesi)
(Türk Dünyasının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri)

Ali Şir Nevai Üniversitesi Rektör Yardımcısı
(Moderatör)

Prof.Dr. Enver AYDOĞAN
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kongre Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. Anar RZAYEV
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sergey ZAHAROV
Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Fadıl HOCA
Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü

Doç. Dr. Köksal ŞAHİN 
SAÜ TÜRKMER Müdürü
Kongre Koordinatör Yardımcısı

12:30:00 - 14:00:00
Salon

.

Öğle Yemeği

Ali Şir Nevai Üniversitesi

14:00:00 - 20:00:00
Salon

.

Gezi

Taşkent Gezisi

20:00:00 - 22:00:00
Salon

.

Akşam Yemeği

TİKA