Kongre Genel Sekreteri  
Doç.Dr. Suat KOL Sakarya Üniversitesi / Türkiye
   
21. Dönem Kongre Sekreteryası  
Dr.Öğr.Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT Gazi Üniversitesi / Türkiye
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba KILCAN Gazi Üniversitesi / Türkiye
Öğr.Gör.Dr. Gökçen ŞENEL Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Türkiye
Arş.Gör. Rüştü KAYA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Türkiye
Arş.Gör. Kürşat KAYA Gazi Üniversitesi / Türkiye